Användarvillkor

Genom att använda våra tjänster och skicka in intresseformulär via vår webbplats, godkänner du följande användarvillkor. Dessa villkor gäller för den information som du tillhandahåller och hur vi hanterar denna information.

1. Informationens Användning
Den information som du tillhandahåller genom att fylla i intresseformuläret på vår sida kommer att användas för att matcha dig med lämpliga företag som kan komma tillbaka till dig med kostnadsförslag för solcellssystem. Genom att skicka in formuläret samtycker du till att din information delas med dessa företag.

2. Inte Bindande Uppskattning
Resultatet som genereras av vår priskalkyl för solceller är inte bindande. Denna uppskattning baseras på generella uppgifter, uträkningar och förutsättningar som du tillhandahåller genom vår webbplats. Den faktiska kostnaden kan variera beroende på en mängd faktorer, inklusive specifika behov, materialval och arbetskostnader som bestäms vid ett senare skede.

3. Ingen Garanti för Exakthet
SolcellsGuide.se strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information genom vår priskalkylator. Dock kan vi inte garantera att alla uppskattningar är exakta eller återspeglar den senaste marknadssituationen. Användare bör se dessa uppskattningar som en preliminär vägledning snarare än en exakt kostnadsförutsägelse.

4. Ändringar av Användarvillkor
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Den senaste versionen av villkoren kommer alltid att vara tillgänglig på vår webbplats. Fortsatt användning av våra tjänster efter sådana ändringar innebär ett godkännande av de nya villkoren.

5. Ditt Ansvar
Det är ditt ansvar att noggrant granska och överväga de kostnadsförslag som du mottar från företag genom användning av våra tjänster. Vi rekommenderar att du konsulterar med professionella rådgivare eller experter innan du fattar ett beslut baserat på de kostnadsförslag du mottagit.

6. Ingen Delaktighet i Offerterbjudanden
SolcellsGuide.se är inte delaktig i upprättandet av de offerterbjudanden som du mottar från företag. Vi fungerar enbart som en förmedlande länk mellan dig som användare och de företag som kan erbjuda solcellslösningar. Därmed är vi inte en part i de erbjudanden som besökaren tar del av. Eventuella avtal eller överenskommelser som upprättas till följd av dessa erbjudanden är strikt mellan dig och det specifika företaget.

7. Dataskydd och Integritet
I enlighet med GDPR förbinder vi oss att skydda din personliga integritet. Nedan följer hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter:

  • Insamling av Data: Tydliggör vilken information som samlas in, inklusive både personuppgifter och icke-personlig information (som användningsdata).
  • Användning av Data: Specificera hur insamlade data används, exempelvis för att matcha användare med lämpliga leverantörer, förbättra tjänsterna, eller kommunikationssyften.
  • Lagring och Säkerhet: Beskriv åtgärder som vidtas för att säkra lagrade data och hur länge informationen kommer att lagras.
  • Delning med Tredje Part: Förklara under vilka omständigheter och med vilka tredje parter personuppgifter kan komma att delas. Detta bör inkludera en garanti för att tredje parter som får tillgång till data också följer GDPR.
  • Rättigheter för den Registrerade: Informera användarna om deras rättigheter enligt GDPR, inklusive rätten att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av sina personuppgifter, samt rätten att invända mot eller begränsa behandling av deras data.
  • Samtycke: Tydliggör att användaren genom att använda tjänsten och skicka in formuläret ger sitt samtycke till insamling och behandling av sina personuppgifter enligt beskrivningen i användarvillkoren och dataskyddspolicyn.
  • Kontaktinformation: Ange kontaktuppgifter för den person eller avdelning som ansvarar för dataskyddsfrågor inom din organisation, så att användare enkelt kan komma i kontakt för att utöva sina rättigheter eller få mer information om dataskyddspraxis.
  • Ändringar i Dataskyddspolicyn: Informera om att policyn kan uppdateras och att den senaste versionen alltid är tillgänglig på webbplatsen.

Genom att använda våra tjänster och skicka in intresseformulär via SolcellsGuide.se, bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa användarvillkor.