Photonic Power Systems fortsätter att växa trots negativa elpriser

En person som bär en gul hjälm, synlig väst och svart jacka står med armarna i kors och ler. Bakgrunden visar industriell utrustning och strukturer, vilket tyder på en bygg- eller arbetsplats.

Photonic Power Systems Sweden AB, en ledande aktör inom solenergi, lyfter fram de aktuella utmaningarna med negativa elpriser och understryker att solceller fortfarande är en lönsam investering för både hushåll och företag.

Negativa elpriser uppstår när elproduktionen överstiger efterfrågan, vilket leder till att priserna sjunker under noll. Detta fenomen har blivit allt vanligare i takt med att andelen förnybar energi, såsom sol- och vindkraft, ökar i elnätet.

Mikko Wedin, VD för Photonic Power Systems Sweden AB, kommenterar: “Negativa elpriser är en utmaning för energimarknaden, men de signalerar också behovet av ökad flexibilitet och lagringskapacitet i systemet. För oss på Photonic Power Systems innebär detta en möjlighet att fortsätta driva innovation och förbättra våra solenergilösningar. Solceller är fortfarande en mycket lönsam investering, särskilt med tanke på de långsiktiga besparingarna och miljöfördelarna.”

Trots de negativa aspekterna, såsom minskad lönsamhet för elproducenter under perioder med överskott, finns det flera positiva inslag att notera. Wedin fortsätter: “Vi ser solceller som en nyckelkomponent i övergången till ett hållbart energisystem. Trots de kortsiktiga utmaningarna med negativa elpriser, är vi övertygade om att solenergi kommer att spela en avgörande roll i att sänka elkostnader och bidra till att uppnå våra klimatmål.”

Nyligen förvärvade Photonic Power Systems Sweden AB Roslagssol AB, ett företag känt för sin expertis och innovation inom solenergisektorn. Detta förvärv stärker Photonics position på den svenska solenergimarknaden och möjliggör ytterligare tillväxt och utveckling inom området.

“Förvärvet av Roslagssol AB är en viktig del av vår strategi att leda omvandlingen mot en mer hållbar och förnybar energiframtid. Vi är entusiastiska över att integrera Roslagssols kapabiliteter med vår befintliga teknik och expertis för att ytterligare förbättra vårt erbjudande till kunderna,” säger Wedin.

Trots utmaningarna med negativa elpriser, fortsätter Photonic Power Systems att se en stark efterfrågan på solcellslösningar. Företaget rapporterar en ökning på 500 procent i beställningar jämfört med samma period förra året, vilket understryker det växande intresset för hållbara energilösningar.