Kategori: Växelriktare

mar 11
Så fungerar Växelriktare

Växelriktaren är hjärtat i varje solenergisystem. Utan den skulle den energi som solpanelerna genererar vara i stort sett oanvändbar för hushåll och företag. Men vad är en växelriktare, och varför är den så viktig? Hur växelriktare fungerar För att förstå hur växelriktare omvandlar likström (DC) till växelström (AC), är det viktigt att först känna till […]