Banbrytande projekt: Nordens första Living Lab för solbruk

En man som bär glasögon och en svart pikétröja med en grön logotyp står utomhus. Bakom honom finns ett stort fält med en klarblå himmel och några spridda moln. Träd kantar horisonten i fjärran.

Kan solceller och jordbruk samexistera på samma mark? Hushållningssällskapet Halland tillsammans med tio partners i Sverige och Danmark har fått finansiering från Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak för att undersöka just detta. Projektet syftar till att testa och utveckla metoder för att odla grödor samtidigt som solceller installeras på åkermark.

För att nå EU’s klimatmål krävs en utbyggnad av förnybara energikällor. Detta inkluderar utvecklingen av förnybar energiteknik i kombination med energieffektivitet och effektiv markanvändning. Håkan Cajander, Senior projektledare vid Hushållningssällskapet Halland, ser ett stort behov av projektet.

“Både Danmark och Sverige delar behovet av att hitta lösningar där fler nyttor kan skapas på samma mark. Det behövs sätt att kombinera jordbruk och solenergi – det behövs solbrukssystem,” säger Håkan Cajander.

Förprojektet, som avslutades i februari, visade på en begränsad mängd forskning och erfarenhet kring solbrukssystem i Norden. Det finns fortfarande mycket att utforska när det gäller effektiv produktion av solenergi samtidigt som livsmedelsproduktionen bibehålls eller förbättras.

“Det finns väldigt lite beprövad forskning i Norden, därför är det viktigt att göra detta. Vi kommer att skapa Nordens första Living Lab med demonstrationsmiljöer i Sverige och Danmark. På så sätt kan vi testa olika metoder och grödor på olika platser i olika jordar,” förklarar Håkan Cajander.

Projektet kräver långsiktigt arbete för att utvärdera och utveckla solbrukssystem. Fokus kommer att ligga på att analysera hur solceller, grödor, jordbruksmaskiner och energilagring kan användas och kombineras effektivt.

“Ju längre tid det gått sen vi gjorde ansökan så blir frågan mer och mer aktuell. Kombinationen att öka elförsörjningen och samtidigt behålla eller öka livsmedelsproduktionen är högaktuell, men det behövs mer kunskap,” avslutar Håkan Cajander.

Källa:
Hushållningssällskapet