Allt om solcellsbidrag 2024

Närbild av solpaneler som reflekterar himlen, med en suddig bild av ett hus i bakgrunden. Scenen är tagen under dagsljus, vilket indikerar användningen av solenergi i ett bostadsområde.

Solcellsbidraget 2024 är en viktig del av Sveriges satsning på grön teknik och hållbar energi. Detta bidrag är speciellt utformat för att minska kostnaderna vid köp och installation av solceller, batterilagring och laddboxar för elbilar.

Här kommer vi att djupdyka i skatteavdraget för solceller och grön teknik, hur det fungerar, och vad det innebär för dig som privatperson.

Hur stort är solcellsbidraget 2024?

Solcellsbidraget, även kallat grönt teknik-avdrag, är en skattereduktion som privatpersoner kan använda när de installerar solceller, batterilagring och laddboxar. Storleken på bidraget varierar beroende på typen av installation.

Solceller

20% avdrag: För installation av solceller kan du få ett avdrag på 20% av kostnaden för arbete och material. Detta innebär att om du installerar en solcellsanläggning på 8 kW till ett pris av 15 000 kr per kW, blir den totala kostnaden 120 000 kr. Med det gröna avdraget på 20%, minskas kostnaden med 24 000 kr, vilket resulterar i en slutlig kostnad på 96 000 kr.

Batterilagring och Laddboxar

50% avdrag: För installation av batterilagring och laddboxar kan du få 50% avdrag på kostnaden för arbete och material. Detta är ett mer generöst avdrag än för solceller, vilket uppmuntrar till lagring av egenproducerad el och användning av elbilar.

Grön teknik och stödtjänster för energiagring

Under de senaste åren har privatpersoner fått nya möjligheter att generera intäkter genom att låta sina hembatterier bidra till elnätets stabilitet via aggregatortjänster. Denna utveckling har skapat ett intresse för att investera i batterier, inte bara för att lagra egenproducerad el, utan även för att delta i marknaden för stödtjänster och energiarbitrage.

Men i januari 2024 kom Skatteverket med en ny tolkning av lagstiftningen kring grönt avdrag för batterier. Enligt deras nya riktlinjer får grönt avdrag endast beviljas för batterier som i huvudsak används för att lagra el som är egenproducerad.

Det innebär att batterier som används för att tillhandahålla stödtjänster till elnätet eller för att köpa och sälja el vid olika tidpunkter, inte längre kvalificerar för detta skatteavdrag.

Skatteverket underströk i sitt ställningstagande att från och med den 1 januari 2024, kommer det gröna avdraget att begränsas till installationer där batteriets primära syfte är att lagra egenproducerad energi. Detta beslut har väckt reaktioner bland både investerare och privatpersoner som ser en potential i att använda sina batterier på en mer kommersiell basis.

Läs mer här

Maximalt belopp för Grön Teknik

50 000 kr per person och år: Det maximala beloppet för skattereduktionen är 50 000 kr per person och år. Detta innebär att du kan spara upp till 50 000 kr på din skatt om du installerar solceller, batterilagring och laddboxar under samma år.

Det gröna avdraget är en viktig del av Sveriges satsning på grön teknik och hållbar energi. Det är enkelt att hantera, omfattar både installation och material, och resulterar i en tydlig skattereduktion direkt på slutfakturan.

Hur dras det gröna avdraget av?

Skatteavdraget för grön teknik utgår ifrån den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatperson som installerar grön teknik kan dra av en del av kostnaden direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Motsvarande belopp som du får i skattelättnad betalas ut till utföraren.

Vad är fördelarna med solcellsbidraget 2024?

Fördelarna med solcellsbidraget är att det är enkelt att hantera, omfattar både installation och material, och resulterar i en tydlig skattereduktion direkt på slutfakturan. Detta gör det mer attraktivt än någonsin att ta steget mot hållbar energiproduktion genom att installera solceller.

När höjdes det gröna avdraget?

Det gröna avdraget höjdes den 1 januari 2023 från 15% till 20% för installation av solceller.

Grön teknik och Sveriges klimatmål 2045

Sveriges klimatmål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Detta mål är en del av miljömålssystemet vars övergripande målsättning bestäms av det så kallade generationsmålet, som innebär att Sverige ska “till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.

För att nå detta mål har Sverige satt upp etappmål för att minska utsläppen av växthusgaser. Senast 2030 ska utsläppen vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990, och senast 2040 ska utsläppen vara minst 75 procent lägre än utsläppen år 1990.

Det gröna avdraget, som infördes 2021, ger privatpersoner möjlighet att ta del av skattereduktion när de installerar grön teknik som solceller, batterilagring och laddningspunkter för elfordon.

Detta avdrag är speciellt utformat för att minska kostnaderna vid köp och installation av grön teknik. Grön teknik kan också bidra till att minska utsläppen från transporter, som är en stor del av Sveriges totala utsläpp.

Förutom det gröna avdraget finns det andra initiativ som stödjer omställningen till en mer hållbar energiproduktion. Exempelvis ger initiativet Fossilfritt Sverige aktörer möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet, både nationellt och internationellt, och utgör en plattform för att påskynda omställningen.