Boolis studie visar: Solceller ökar ditt fastighetsvärde

Boolis studie visar- Solceller ökar ditt fastighetsvärde

En ny analys från Booli bekräftar att installation av solceller på taket inte bara är bra för miljön, utan även ekonomiskt fördelaktigt för husägare. Boolis senaste granskning av slutpriser på bostadsmarknaden visar att hus med solceller i genomsnitt säljs för 250,000 kronor mer än motsvarande hus utan solceller.

Booli, som har analyserat påverkan av olika energiinvesteringar på fastighetsvärden sedan 2018, noterar en stadig ökning i attraktiviteten hos solceller bland husköpare. “Uppvärmningsformen har blivit en allt viktigare fråga vid ett bostadsköp, och för många är solceller ett mer långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt alternativ.

I dag kan vi se att bostadsköparen också har blivit mer benägen att betala extra för ett hus som har solceller. Det är stora skillnader jämfört med för några år sedan. 2020 fick säljaren knappt tillbaka sitt investerade kapital. Två år senare fick de tillbaka mer än det dubbla,” förklarar Christopher Madsen, analytiker på Booli.

Resultaten från årets undersökning indikerar att värdet på en fastighet ökar med i genomsnitt 250,000 kronor efter installation av solceller. Denna ökning är större än den genomsnittliga installationskostnaden på 137,000 kronor, vilket inkluderar ett grönt skatteavdrag om 20 procent.

“Även om det handlar om en stor investering, så kan husägare som flyttar innan de har tjänat in investeringskostnaden i många fall glädjas åt ett högre försäljningspris,” tillägger Madsen.

Om solcellsanalysen: Boolis statistik är baserad på en jämförelse av fastighetsvärderingar mellan hus med och utan solceller. Totalt har 630 hus med solceller där försäljningar har ägt rum ingått i analysen. Källorna inkluderar Boolis databas, som innehåller information om bostäder, värderingar och objektsbeskrivningar av sålda fastigheter, samt data om installerade solcellsanläggningar från Energimyndigheten.

All data täcker försäljningar och värderingar i Sverige från den 1 januari 2018 till den 8 juni 2023, och är matchade mot uppgifter om solcellsanläggningar.

Källa:

Hitta ett Solcellsföretag nära dig