C4 Elnät bland Skånes mest prisvärda elnätsleverantörer

En byggnad i rött tegel med logotypen och namnet "energi" framträdande på ytterväggen. Logotypen innehåller en stiliserad bokstav "e" inuti en cirkel. Gröna grenar med löv är delvis synliga i förgrunden. Himlen är klar och blå.

Enligt den årliga Nils Holgersson-rapporten, som jämför elnätspriser över hela landet, är C4 Elnät ett av de mest prisvärda elnätsföretagen i Skåne. Företaget ligger på tredje plats när det gäller de lägsta elnätspriserna i länet.

Under det senaste året har C4 Elnät gjort sin största investering någonsin i Kristianstads elnät, med totalt 120 miljoner kronor. De planerar också fler investeringar för att förbättra och utöka elnätet, vilket är en del av deras strategi för att möta framtidens ökade elbehov och stödja den gröna omställningen.

“Det är investeringar i den samhällsviktiga elnätsinfrastrukturen som vi måste göra för att klara både ett ökat framtida elbehov och den gröna omställningen,” säger Kajsa Hedberg, vd på C4 Energi.

Förbättrad driftsäkerhet i elnätet

C4 Elnät arbetar med att byta ut gamla ledningar och kabelskåp för att öka driftsäkerheten. Ett av de stora projekten just nu är byggandet av en ny fördelningsstation på Ängamöllan.

Trots att elnätsavgiften justerades upp med 1 procent vid årsskiftet 2024, håller C4 Elnät fortfarande en av de lägsta elnätsavgifterna i Skåne.

“Prisjusteringar är helt nödvändiga för att klara investeringarna vi har framför oss, men jag är glad över att vi ligger på en nivå som inte sticker ut, vare sig i Skåne eller i Sverige,” säger Kajsa Hedberg.

Enligt Nils Holgersson-rapporten ligger elnätskostnaden för en lägenhet i Kristianstad på 3 195 kr/år, jämfört med medelpriset i Skåne som är 4 224 kr/år och det nationella medelpriset som är 3 645 kr/år.

Fakta om Nils Holgersson-rapporten

Nils Holgersson-rapporten genomförs årligen och jämför kostnader för vatten, avlopp, avfall, elnätsavgifter och fjärrvärme i alla svenska kommuner. Metoden innebär att man ”flyttar” en flerbostadsfastighet på 1 000 kvadratmeter med 15 lägenheter till varje kommun och beräknar kostnaderna för dessa.

För elnätsprisjämförelsen används både ett fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år samt hushållsel på 16A och totalt 34 500 kWh/år.

Rapporten produceras av organisationerna Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Källa:
C4 Energi