ECOKRAFT lanserar nya trygghetsavtal – ECOCARE Basic och Premium

Ecokraft

Det ledande grönteknikföretaget ECOKRAFT introducerar nu sina nya trygghetsavtal, ECOCARE Basic och Premium, avsedda för privatpersoner som äger solcellsanläggningar. Dessa avtal erbjuds till en fast månadsavgift och syftar till att maximera anläggningarnas prestanda över tid, oberoende av ursprunglig leverantör.

Säkrare solenergi för varje hemägare

Många solcellsinnehavare stöter på utmaningen att sakna stöd när det behövs service eller underhåll av deras anläggningar, särskilt om den ursprungliga leverantören inte längre är i drift. ECOKRAFT adresserar detta genom att göra sina trygghetsavtal tillgängliga för alla solcellsägare.

Johan Nyblom, VD för ECOKRAFT, kommenterar: “Som en av de första aktörerna i branschen med en omfattande kundbas och erfarenhet, vet vi hur viktigt det är att erbjuda våra kunder trygghet. Vi har nu paketerat det vi är kända för i våra nya trygghetsavtal, tillgängliga för alla oavsett leverantör.”

Förebyggande åtgärder för längre livslängd

Vanligtvis täcker garantierna för solcellsanläggningar endast reparationer eller utbyten som behövs efter att fel har inträffat. ECOCARE-avtalen går ett steg längre genom att inkludera fördelar som inte bara löser problem när de uppstår utan även arbetar proaktivt för att förebygga dem.

“Vår ambition med ECOCARE är att omdefiniera standarden för kundservice, tekniskt stöd och underhåll inom solcellsbranschen,” säger Daniel Karlsson, vice VD på ECOKRAFT. “Vi vill att våra kunder ska kunna ägna sig åt annat, med vetskapen om att deras solcellsanläggning är i trygga händer och underhålls på det mest kostnadseffektiva sättet.”

Med detta nya initiativ förstärker ECOKRAFT sitt åtagande att stödja hållbar energianvändning genom att erbjuda solcellsinnehavare både trygghet och tillförlitlighet över tid.

Källa:

Hitta ett Solcellsföretag nära dig