Ankkurvorna: En växande utmaning för Sveriges elnät

Ankkurvorna- En växande utmaning för Sveriges elnät

Solenergins påverkan på elsystemen blir alltmer märkbar i Sverige där fenomenet “ankkurvan” börjar visa sig tydligare. Detta mönster, som illustreras likt en sittande anka, uppstår när solcellernas energiproduktion inte synkroniserar väl med den faktiska energikonsumtionen.

Svenska kraftnät och andra systemoperatörer varnar för att dessa ankkurvor kan leda till allvarliga balansproblem i elnätet. Om elproduktionen och konsumtionen inte är väl avstämda, där frekvensen bör hålla sig inom 49,9 och 50,1 hertz, kan detta resultera i störningar.

2023 upplevde Sverige en ökning av tillfällen med negativa elpriser, vilket skedde under 400 timmar, motsvarande fem procent av året. Denna situation signalerar att tillgången på el överskrider efterfrågan, vilket kan avskräcka framtida investeringar i elproduktion. “Negativa elpriser är inte bra för någon eftersom det betyder att alla producenter måste betala för att göra sig av med sin el,” förklarar Magnus Thorstensson från Energiföretagen.

Systemoperatören kan behöva ingripa genom att uppmana till ökad konsumtion eller minskad produktion för att upprätthålla nätets stabilitet. Trots regleringsmekanismer, finns det tillfällen då dessa inte räcker till. Som nyligen när Svenska kraftnät och Energinet varnade för allvarliga störningar och Danmark levererade överskottsel till Sverige.

Den växande trenden av solenergi har lett till att experter, inspirerade av liknande utveckling i Kalifornien, förutser att dessa problem enbart kommer att öka i omfång. Särskilt i södra Sverige, där inflytande från Tyskland och Danmark är starkt, blir ankkurvor ett allt vanligare scenario.

Pontus De Maré, driftschef hos Svenska kraftnät, bekräftar att hanteringen av ankkurvor blir en större utmaning med tiden. Detta understryker vikten av att anpassa och förbättra systemen för att hantera de unika utmaningarna som solenergin för med sig.

Källa:

Hitta ett Solcellsföretag nära dig