Emmaboda satsar på framtidens energi: Stor batteripark och solenergi i nytt banbrytande projekt

Emmaboda satsar på framtidens energi- Stor batteripark och solenergi i nytt banbrytande projekt

Solenergiföretaget ib vogt tar ett stort steg framåt med planerna på att upprätta Emmaboda Energipark, en anläggning som kommer att kombinera ett stort batterilager med en mindre solpark strax utanför Emmaboda. Målet är att ha energiparken operativ senast under de första månaderna av 2028.

Maja Stenström, projektledare vid ib vogt, lyfter fram vikten av batterilagringssystem för elnätets stabilitet. Hon förklarar att dessa system inte bara bidrar till balansering och frekvensreglering av elnätet utan också underlättar integrationen av förnybar energi, vilket är kritiskt för Sveriges klimatmål.

Länsstyrelsen i Kalmar län har gett grönt ljus för byggandet av Emmaboda Energipark, som kommer att täcka 7 hektar och har potentialen att innefatta upp till 200 MW i batterikapacitet. Detta skulle göra den till det största batterilagret i Sverige. Dock, baserat på det lokala elnätets kapacitet, estimeras den faktiska kapaciteten till ungefär 40 MW. Eon, som hanterar nätverket, förväntas leverera mer information om detta i början av 2024.

Stenström betonar även batterilagrets förmåga att minska behovet av dyra utbyggnader av elnätet genom effektivisering och avlastning. Hon uttrycker frustration över de långa väntetiderna för att säkra nätanslutningar, vilket försvårar processen för nya anläggningar.

Genom att kombinera solenergi med batterilagring kan energiparken lagra överskottsenergi när efterfrågan är låg och leverera el när efterfrågan är hög, vilket säkerställer en jämn elförsörjning dygnet runt. Energiparken, som planeras väster om Emmaboda, kommer att uppföras med minimal påverkan på det lokala djur- och växtlivet samt skyddsvärda naturmiljöer. Ett bygglov kommer att ansökas för att realisera projektet.

Stenström avslutar med att påpeka att energilagringssektorn utvecklas snabbt och att den bästa tillgängliga tekniken kommer att väljas under upphandlingsprocessen. Detaljerna kring den tekniska utformningen av parken kommer att fastställas under projektets detaljplaneringsfas.

Källa:
Solenerginyheter

Hitta ett Solcellsföretag nära dig