Grönt ljus för solenergins framtid: 191 nya solparker godkända under 2023

191 nya solparker godkända under 2023

Under förra året, 2023, gav Sveriges länsstyrelser godkännande för uppförandet av 191 nya solparker på land. Dessa anläggningar är tänkta att producera el som räcker för att täcka behovet av hushållsel för cirka 267 000 villahushåll. Ytterligare projekt för solparker, med en sammanlagd årlig elproduktion på 12 TWh, står i kö för att få grönt ljus. Denna produktion är jämförbar med vad en stor havsbaserad vindkraftspark, eller de båda nyligen nedstängda kärnreaktorerna i Ringhals, skulle kunna leverera. Dessa uppgifter kommer från en aktuell studie gjord av Nätverket för solparker.

Madeleine van der Veer, som representerar Nätverket för solparker, poängterar att det är essentiellt att regeringen agerar för att inte Sverige ska missa möjligheten att dra nytta av den stora elproduktionspotential som dessa solparker innebär. Hon lyfter fram att de projekt som nu väntar på godkännande inte kräver statligt stöd och representerar investeringar till ett värde av cirka 80 miljarder kronor.

Länsstyrelsernas godkännanden under 2023 för solparker avser anläggningar med en samlad produktion på 1,34 TWh per år, vilket motsvarar energiförbrukningen hos 267 000 villor, enligt information från Nätverket för solparker.

Van der Veer betonar att solenergins expansion i Sverige äntligen tar fart, även om det framför allt gäller mindre anläggningar för tillfället. Hon varnar dock för att större projekt ofta hamnar i vänteläge, vilket riskerar att sätta Sverige i en efterträdande position jämfört med andra länder. Detta trots att Sverige har goda förutsättningar för solenergi och tillräckligt med mark tillgänglig.

I slutet av året hade länsstyrelserna 364 ärenden på väntelistan, med projekt som tillsammans skulle kunna generera 11,8 TWh el per år. Detta motsvarar energibehovet hos nästan 2,4 miljoner villahushåll, eller lika mycket el som en stor havsbaserad vindkraftspark eller de två avstängda Ringhalsreaktorerna kunde producera. Detta är en nästan dubbelt så stor mängd jämfört med året innan, då ansökningar för projekt med en samlad elproduktion på 4,1 TWh väntade på besked.

Van der Veer framhåller vikten av att Sverige snabbt utökar sin solkraftskapacitet, mer än någon annan energiform. Hon understryker att det är kritiskt att nationella strategier sätts på plats för att se till att tillståndsprocesser och anslutning till elnätet inte bromsar denna viktiga utveckling.

Källa:
Solenerginyheter

Hitta ett Solcellsföretag nära dig