Ilmatars nya solcellspark i Olivehult kan bli Sveriges största

Flygfoto över en stor solpanelsgård i ett frodigt grönt landskap med en sjö i bakgrunden, badad i det gyllene ljuset från en nedgående sol.

Ilmatar, ett energibolag med nordiskt ursprung, har efter 1,5 års omfattande utredningar, skickat in sin ansökan för miljöprövning till länsstyrelsen i Östergötland. Projektet rör uppbyggnaden av vad som skulle bli Sveriges största solcellspark i Olivehult. Parken, som sträcker sig över 550 hektar, planeras inte bara för energiproduktion utan också för att integrera fårbete i samarbete med Wästanå Gård.

Den föreslagna solcellsparken i Olivehult skiljer sig markant genom sin storlek – den är fyra gånger större än någon befintlig park i Sverige och beräknas generera cirka 500 GWh årligen. Detta motsvarar energibehovet för omkring 24,000 villahushåll, vilket markerar en signifikant förstärkning till det regionala stamnätet i elområde SE3.

Robert Wedmo, tillståndschef på Ilmatar i Sverige, delar insikter om processen: “Nästa steg är att länsstyrelsen inkommer med ytterligare frågor eller begäran om komplettering, en process vi hoppas kan vara färdig innan sommaren. Parallellt med denna ansökan pågår arbetet med att få tillstånd att ansluta produktionsanläggningen till kraftnätet.”

Projektet är inte bara en satsning på förnybar energi utan också en åtgärd för att främja biologisk mångfald genom samexistens med betesmark. Robert Pettersson, lantbrukare på Wästanå Gård, förklarar: “Inventeringen som har gjorts visar att det här är marker med lågt naturvärde, eftersom här odlas produktionsskog. Området som planeras för solparken omges också av skog, och det är därför positivt att vi kan addera mer gräsmark. Och inte minst så behöver vi mer grön energi, så det är fint att se att projektet tar ett steg närmare förverkligande.”

Robert Wedmo framhäver också vikten av att öka skalan på solcellsanläggningar: “Dels minskar kostnaden och markanvändningen per producerad kilowattimme när projektytan blir större, dels ökar större anläggningar stabiliteten i elnätet. Vi behöver snabba på energiomställningen och inget annat energislag kan byggas ut i så snabb takt som solenergin.”

Ilmatars planer i Sverige är ambitiösa, och deras förhoppning är att spela en betydande roll i landets strävan att vara helt fossilfria till år 2045.

Källa:
Ilmatar