Malmö satsar på solpaneler på skoltak för att möta energibehovet

En närbild av solpaneler placerade utomhus under en klarblå himmel med spridda moln. Solljuset reflekteras på solpanelerna och gröna träd syns i bakgrunden, vilket indikerar en naturlig miljö.

Malmö stad har tagit ett stort steg för att bekämpa energibristen i södra Sverige genom att installera solpaneler på 25 av kommunens tak, däribland flera skolbyggnader.

Projektet, som sträcker sig över tre år, har en budget på 230 miljoner kronor och syftar till att förse stadens verksamheter med el.

När installationerna är klara kommer solpanelerna att täcka en total yta på 34 000 kvadratmeter och generera 6000 MWh per år. Detta motsvarar cirka 15 procent av Malmö stads totala elanvändning när man också räknar med bidrag från vindkraft.

Linda Eriksson, enhetschef på Stadsfastigheter, förklarar: – Tillsammans med vindkraft kommer solcellerna täcka 15 procent av Malmö stads elanvändning.

Utöver solpanelerna planerar projektet att inkludera batterilagring för att optimera energianvändningen.

Sofia Hedén, ordförande i miljönämnden, belyser vikten av projektet: – Vi ser ju att vi har en brist på energi i södra Sverige.

Med denna satsning hoppas Malmö inte bara minska energibristen utan också främja hållbar energianvändning och minska stadens klimatpåverkan.

Källa:
SVT