Ny energi från oanvända ytor – Solid Vind & Sol planerar tre nya solcellsprojekt

Flygfoto över en stor byggnad med en röd exteriör och ett tak helt täckt med solpaneler. Det omgivande området innehåller några andra strukturer och gräsfläckar är synliga i bakgrunden.

Solid Vind & Sol gör framsteg mot en grönare framtid genom att ingå avtal för att bygga tre nya solcells- och batterianläggningar i elområde 4. Med en total kapacitet på 6 MW representerar dessa projekt företagets ambition att omvandla oanvända ytor till effektiva energikällor.

De nya anläggningarna, som planeras att börja byggas under andra halvåret 2024, förutsatt att alla tillstånd erhålls, är en del av Solid Vind & Sols strategi att producera grön energi på platsen där den behövs mest. Företaget kommer att använda stora takytor och markområden som hittills inte har utnyttjats, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen och ökar den lokala energiproduktionen.

Thomas Ekelöf, VD på Solid Vind & Sol, kommenterar att genom att integrera solenergi och batterilösningar på platser som tidigare inte har använts, kan man inte bara tillgodose den lokala energiförbrukningen utan även erbjuda fastighetsägare och företag en långsiktigt hållbar och ekonomisk lösning.

David Alvarez, Co-Founder och COO på Opportun Capital Partners, uttrycker stor entusiasm över de nya projekten och ser fram emot samarbetet. Han framhåller att planerna på att bygga tre solcells- och batterianläggningar i elområde 4 är ett viktigt steg mot en hållbar framtid och att Opportun Capital Partners är glada över att arbeta med Solid Vind & Sol för att omvandla oanvända ytor till kraftfulla energikällor.

Dessa nya projekt är ett tydligt exempel på hur innovativa lösningar och samarbete kan leda till konkreta miljöfördelar och ekonomisk stabilitet för energikonsumenter. Genom att utöka sitt nätverk av solenergianläggningar stärker Solid Vind & Sol sin roll som en pålitlig partner i övergången till en mer hållbar energiframtid.

När alla tillstånd är klara kommer PPA-avtal för de tre anläggningarna att finnas tillgängliga via www.köpsolel.se.

Källa:
Solid Vind & Sol