Omfattande förändringar förväntas i solcellsmarknaden under 2024

Omfattande förändringar förväntas i solcellsmarknaden under 2024

Med en växande trend under de senaste åren, där fler svenskar valt att installera solpaneler på sina tak, tycks 2024 bringa en avmattning i denna utveckling. Svensk Solenergi, den ledande branschföreningen, rapporterar en förutspådd nedgång i antalet nya solcellsanläggningar för året.

Branschföreningen betonar en “tydlig tillbakagång” och associerar denna trend med en försvagad ekonomisk konjunktur. “Nedgång i installationer av solcellsanläggningar väntas under 2024,” förklarar Svensk Solenergi. De projicerar att endast 65,000 nya installationer kommer att genomföras under året, vilket markerar en nedgång på 32 procent jämfört med 2023.

Svensk Solenergis VD, Anna Werner, lyfter fram ekonomiska faktorer som primära drivkrafter bakom denna förändring. “Vi förväntar oss en kraftig nedgång i antalet installationer under första halvåret 2024 jämfört med 2023,” säger Werner. Hon tillägger att “ett viktigt skäl till nedgången är höjda räntor och fallande reallöner som dämpar efterfrågan. Att elpriserna minskat jämfört med 2022 påverkar också viljan att investera.”

Dessutom noterar Energimyndigheten en betydande minskning i både elanvändning och produktion under 2023, med den lägsta elanvändningen sedan tidseriens början 1990. “Under 2023 var Sveriges elanvändning, exklusive förluster, den lägsta sedan 1990. Samtidigt minskade elproduktionen och över året hade Sverige ett elöverskott,” rapporterar myndigheten. Under året uppmättes elproduktionen till cirka 163 terawattimmar (TWh) och elanvändningen till 135 TWh.

Hitta ett Solcellsföretag nära dig