Privatpersoner riskerar skattesmäll vid uthyrning av solcellsbatterier

Privatpersoner riskerar skattesmäll vid uthyrning av solcellsbatterier

Under det gångna året har både privatpersoner och företag haft möjlighet att tjäna pengar genom att hyra ut sina solcellsbatterier till Svenska Kraftnät för att hjälpa till med att stabilisera elnätet. Trots de ekonomiska fördelarna varnar nu Skatteverket för en potentiell skattesmäll som kan drabba de inblandade.

Tim Ljunggren, teknisk chef på Senergia, uttrycker behovet av klarare riktlinjer inom branschen: “Vi från branschen behöver ännu tydligare riktlinjer så att man vet hur batterierna ska användas.”

Den möjliga skattesmällen beror på att de som köper solcellsbatterier kan få ett skatteavdrag på 50 procent av inköpskostnaden, vilket är maximerat till 50 000 kronor. Skatteverkets nuvarande inställning är att man inte kan både få ett skatteavdrag och samtidigt generera inkomst från samma produkt.

Ljunggren poängterar problemet med denna regel: “Problemet är att skattemyndighetens ställningstagande inte är tydligt nog. Många företag blir därför osäkra på hur man ska tolka reglerna. Vi ser hellre att man minskar skatteavdraget.”

Skatteverket har också gett ett klargörande om att deras nya tolkning av reglerna kommer att börja gälla först detta år. Pia Blank Thörnroos, skattejurist, förtydligar: “De som fått preliminär skattereduktion 2023 behöver inte oroa sig för återkrav, förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.”

Det är alltså viktigt för både privatpersoner och företag att vara medvetna om de potentiella ekonomiska konsekvenserna som kan uppstå från att hyra ut sina solcellsbatterier under de rådande skattereglerna.

Källa:

Vill du veta vad solceller kostar för ditt hus?

Använd vår Solcellskalkylator eller hitta ett Solcellsföretag nära dig

Dela: