Photonic Power Systems Sweden AB förvärvar Roslagssol AB

Photonic Power Systems Sweden AB Förvärvar Roslagssol AB

Photonic Power Systems Sweden AB (“Photonic”) har nyligen offentliggjort sitt köp av Roslagssol AB, en ledande aktör inom solenergibranschen med inriktning mot Norrtälje och dess omgivningar.

Roslagssol AB har gjort sig känt för sin innovation och expertis inom solenergi, och har en framträdande ställning i Norrtälje-området. Genom denna affär tar Photonic ett betydelsefullt kliv i sin ambition att expandera sin närvaro och förstärka sin roll på den svenska marknaden för solenergi.

Mikko Wedin, VD för Photonic Power Systems Sweden AB, uttalar sig om förvärvet: “Det här förvärvet är en viktig del av vår strategi att leda omvandlingen mot en mer hållbar och förnybar energiframtid. Roslagssol AB:s expertis och etablerade marknadsposition i Norrtälje ger oss en unik möjlighet att accelerera vår tillväxt och innovation inom solenergiområdet. Vi är entusiastiska över att integrera Roslagssols kapabiliteter med vår befintliga teknik och expertis för att ytterligare förbättra vårt erbjudande till kunderna.”

Med sitt åtagande till hållbarhet och innovation inom förnybar energi, strävar Photonic efter att stärka och bredda tillgången till solenergi för kunder i och utanför Norrtälje genom att förena Roslagssols lokala expertis med sina egna resurser.

Fördelarna med Förvärvet och Framtidsutsikter

Detta strategiska köp av Roslagssol AB bidrar inte enbart till en breddning av Photonics erbjudanden och tjänster, utan stärker även dess ställning på den svenska förnybar energimarknaden. Genom att sammanföra Roslagssols gedigna kunskap inom solenergi med Photonics resurser, kan företaget nu presentera mer omfattande och nyskapande lösningar till sina kunder.

“Förvärvet av Roslagssol är ett steg mot att realisera vår vision om en mer hållbar energiframtid för Sverige. Genom att kombinera våra styrkor, kan vi nu erbjuda ett bredare utbud av högkvalitativa solenergilösningar, vilket är avgörande för att möta de växande behoven hos våra kunder och samhället i stort”, säger Mikko Wedin, VD för Photonic Power Systems Sweden AB.

Detta köp förväntas också stimulera innovation inom de båda företagen. “Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Roslagssols team för att utforska nya tekniker och tillvägagångssätt inom solenergi, vilket kommer att bidra till att driva branschen framåt”, tillägger Mikko Wedin.

Framtiden för Photonic och Roslagssol

Med denna sammanslagning ser framtiden ljus ut för både Photonic och Roslagssol. Photonic siktar på att fortsätta sin satsning på forskning och utveckling för att ligga i teknologins framkant. Planer finns även för att utöka verksamheten till nya marknader, såväl inom Sverige som på en internationell nivå.

“Vår långsiktiga vision är att vara en nyckelspelare i övergången till en helt förnybar energimix i Sverige och internationellt. Med Roslagssol vid vår sida, är vi bättre rustade att uppnå detta mål”, avslutar Mikko Wedin.

Källa:
Photonic Power Systems, Roslagssol

Hitta ett Solcellsföretag nära dig