Så fungerar skattereduktionen för Solceller och Grön Teknik 2024

Ett mysigt hus med rött tak har solpaneler installerade på taket som visar upp fördelarna med Grön Teknik. Huset är omgivet av frodig grönska och träd, med andra liknande hus synliga i bakgrunden en solig dag med spridda moln.

I takt med att världen står inför allt större klimatutmaningar, har intresset för grön teknik och förnybar energi ökat markant. En av de mest populära och effektiva lösningarna för att minska koldioxidutsläppen och sänka energikostnaderna är installationen av solceller.

För att ytterligare främja denna utveckling har den svenska regeringen infört en skattereduktion för grön teknik, som inkluderar solceller, batterilagring och laddningspunkter för elfordon. Skattereduktionen för grön teknik, som trädde i kraft den 1 januari 2021, har gjort det enklare och mer ekonomiskt för privatpersoner att investera i hållbara energilösningar.

Denna artikel kommer att ge en detaljerad översikt över hur skattereduktionen för solceller och grön teknik fungerar år 2024. Vi kommer att beskriva vilka kostnader som täcks, hur mycket man kan spara, och vilka typer av installationer som är berättigade.

Vad är skattereduktionen för grön teknik?

Skattereduktionen för grön teknik är en ekonomisk lättnad som infördes den 1 januari 2021 för att uppmuntra privatpersoner att investera i hållbara energilösningar. Den ersätter de tidigare statliga bidragen som privatpersoner kunde ansöka om vid installation av grön teknik, såsom solceller, batterier för lagring av egenproducerad elenergi, och laddningsstationer för elfordon.

Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som ROT- och RUT-avdragen, där avdraget görs direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Detta innebär att du som privatperson kan dra av en del av kostnaden för installationen direkt på fakturan, och motsvarande belopp betalas ut till utföraren av Skatteverket.

För solcellssystem kan du dra av 20% av kostnaden för både material och arbete. För system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter för elfordon är avdraget ännu högre, hela 50% av kostnaden för material och arbete.

Den maximala skattereduktionen är 50 000 kronor per person och år, och summan beror på hur mycket skatt du har betalat under året samt om du har gjort andra avdrag.

För att vara berättigad till skattereduktionen måste installationen utföras i ett småhus, en ägarlägenhet, eller en bostadsrätt som ägs av den som begär skattereduktionen. Det är också viktigt att installationen är hänförlig till det egna hushållet eller förälders hushåll om föräldern är bosatt i Sverige.

Vilka kostnader täcks av skattereduktionen?

Skattereduktionen för grön teknik täcker en rad kostnader relaterade till installation av hållbara energilösningar i hemmet. Här är en detaljerad översikt över vilka kostnader som omfattas:

Solcellssystem

För installation av nätanslutna solcellssystem kan du få en skattereduktion på 20% av kostnaden för både material och arbete. Detta innebär att om du installerar solceller på ditt tak, kan du dra av en femtedel av den totala kostnaden direkt på fakturan från företaget som utför installationen.

System för lagring av egenproducerad elenergi

Om du installerar ett system för lagring av egenproducerad elenergi, såsom batterier, kan du få en skattereduktion på 50% av kostnaden för både material och arbete. Det är viktigt att batterisystemet är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el och används huvudsakligen för att lagra denna el.

Laddningspunkter för elfordon

För installation av laddningspunkter till elfordon, även kallade laddboxar, kan du också få en skattereduktion på 50% av kostnaden för både material och arbete. Detta gör det betydligt mer ekonomiskt att installera en laddbox hemma för att ladda din elbil.

Specifika villkor

Material och arbete på samma faktura: För att skattereduktionen ska gälla måste kostnaderna för material och arbete vara specificerade på samma faktura. Om du köper material separat från ett annat företag än det som utför installationen, kan du endast få skattereduktion för arbetskostnaden.

Maxbelopp: Skattereduktionen för grön teknik är begränsad till högst 50 000 kronor per person och år. Detta innebär att om du gör flera installationer under ett år, kan den totala skattereduktionen inte överstiga detta belopp.

Ej kombinerbart med andra stöd: Du kan inte få skattereduktion för grön teknik om du redan har fått bidrag eller annat ekonomiskt stöd från staten, en kommun eller en region för samma installation. Det är heller inte möjligt att kombinera skattereduktionen med ROT-avdrag för samma arbete.

En lugn scen vid sjön har en charmig röd trästuga med ett Grön Teknik solpaneltäckt tak, inbäddat bland höga gröna träd. Hyttens reflektion skimrar i det lugna vattnet och skapar en fridfull och pittoresk utsikt.

Exempel på ej täckta kostnader

Resekostnader och projekteringskostnader: Kostnader som inte är direkt kopplade till material och arbete, såsom resekostnader för installatören eller kostnader för projektering, täcks inte av skattereduktionen.

Separat inköpt material: Om du köper material från en annan leverantör än den som utför installationen, kan du inte få skattereduktion för materialkostnaden, endast för arbetskostnaden.

Genom att förstå vilka kostnader som täcks av skattereduktionen för grön teknik kan du planera dina investeringar i hållbara energilösningar mer effektivt och dra maximal nytta av de ekonomiska fördelarna.

Hur mycket kan man spara?

Skattereduktionen för grön teknik erbjuder betydande ekonomiska fördelar för privatpersoner som investerar i hållbara energilösningar. Här är en detaljerad genomgång av hur mycket du kan spara beroende på vilken typ av installation du väljer:

Solcellssystem

För installation av nätanslutna solcellssystem kan du få en skattereduktion på 20% av kostnaden för både material och arbete. Detta innebär att om din solcellsinstallation kostar 100 000 kronor, kan du få en skattereduktion på 20 000 kronor direkt på fakturan.

System för lagring av egenproducerad elenergi

Om du installerar ett system för lagring av egenproducerad elenergi, såsom solcellsbatterier, kan du få en skattereduktion på 50% av kostnaden för både material och arbete. Till exempel, om kostnaden för batterisystemet och installationen är 50 000 kronor, kan du få en skattereduktion på 25 000 kronor.

Laddningspunkter för elfordon

För installation av laddningspunkter till elfordon, även kallade laddboxar, kan du också få en skattereduktion på 50% av kostnaden för både material och arbete. Om installationen av en laddbox kostar 20 000 kronor, kan du få en skattereduktion på 10 000 kronor.

Vill du veta hur mycket solceller skulle kosta för din fastighet? Använd vår Solcellskalkylator eller begär offerter från solcellsföretag i ditt område

Maxbelopp per person och år

Den maximala skattereduktionen för grön teknik är 50 000 kronor per person och år. Detta innebär att om du gör flera installationer under ett år, kan den totala skattereduktionen inte överstiga detta belopp. Om du och din partner äger bostaden tillsammans, kan ni tillsammans få upp till 100 000 kronor i skattereduktion per år.

Exempel på besparingar

Solcellsinstallation: Om du installerar solceller för 150 000 kronor, kan du få en skattereduktion på 30 000 kronor (20% av 150 000 kronor).

Batterilagring: Om du installerar ett batterisystem för 60 000 kronor, kan du få en skattereduktion på 30 000 kronor (50% av 60 000 kronor).

Laddbox: Om du installerar en laddbox för 25 000 kronor, kan du få en skattereduktion på 12 500 kronor (50% av 25 000 kronor).

Tre leende arbetare i klargula skyddsvästar och hjälmar står framför solpaneler under en klarblå himmel. De gestikulerar positivt, en gör tummen upp och en annan pekar. Inställningen föreslår ett Grön Teknik projekt för förnybar energi.

Jämförelse med ROT-avdrag

Det är viktigt att notera att skattereduktionen för grön teknik inte kan kombineras med ROT-avdrag för samma arbete. ROT-avdraget ger en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden, medan skattereduktionen för grön teknik täcker både material och arbete med högre procentsatser (20% för solceller och 50% för batterier och laddboxar).

Utförarens krav

Utföraren av installationen måste vara godkänd för F-skatt vid tiden för avtalet eller när betalningen sker. För utländska företag som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige men utför arbete här, krävs ett motsvarande intyg från hemlandet i stället för F-skatt.

Begränsningar för företag och organisationer

Skattereduktionen för grön teknik är endast tillgänglig för privatpersoner. Företag, kommuner och bostadsrättsföreningar kan inte dra nytta av denna skattereduktion, även om de kan ha andra möjligheter och incitament för att investera i hållbara energilösningar genom olika skatteåtgärder och stödprogram.

Vanliga frågor och svar

Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna om skattereduktionen för grön teknik, vilket kan hjälpa dig att bättre förstå hur du kan dra nytta av detta avdrag.

Vad är grön teknik?

Grön teknik syftar på satsningar som bidrar till att göra hushåll mindre beroende av el från elbolagen och som förenklar säker och energieffektiv laddning av elfordon. Exempel på grön teknik inkluderar solcellssystem, batterier för lagring av egenproducerad elenergi, och laddningspunkter för elfordon.

Vad krävs för att få grön teknik-avdrag?

För att få skattereduktion för grön teknik måste installationen ske i ett småhus, en ägarlägenhet, eller en bostadsrätt som du själv äger. Du måste också ha betalat tillräckligt mycket i skatt under året för att kunna utnyttja avdraget. Avdraget gäller endast privatpersoner och kan inte kombineras med andra statliga bidrag för samma installation.

Hur mycket avdrag får man för grön teknik?

Skattereduktionen för grön teknik är 20% för installation av solceller och 50% för installation av batterier och laddningspunkter för elfordon. Det maximala beloppet som kan dras av är 50 000 kronor per person och år. Om du och din partner äger bostaden tillsammans, kan ni tillsammans få upp till 100 000 kronor i skattereduktion per år.

Vilka kostnader täcks av skattereduktionen?

Skattereduktionen täcker kostnader för både material och arbete. Om du köper material separat från ett annat företag än det som utför installationen, kan du endast få skattereduktion för arbetskostnaden. Resekostnader och projekteringskostnader täcks inte av skattereduktionen.

Kan man få både rotavdrag och avdrag för grön teknik?

Nej, du kan inte få både rotavdrag och skattereduktion för grön teknik för samma arbete. Däremot kan du få rotavdrag för andra arbeten som utförs i samband med installationen av grön teknik, så länge dessa arbeten faktureras separat.

Hur ansöker man om skattereduktionen?

Du behöver inte själv ansöka om skattereduktionen. Avdraget görs direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket för den del som ges i rabatt. Det är viktigt att betalningen för installationen är genomförd och att den är elektronisk.

Hur länge gäller grön teknik-avdraget?

Skattereduktionen för grön teknik trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller tills vidare. Det finns inga tecken på att avdraget kommer att upphöra inom den närmaste framtiden.

Vilka krav ställs på utföraren för att köparen ska få skattereduktion?

Utföraren måste vara godkänd för F-skatt vid tiden för avtalet eller när betalningen sker. För utländska företag som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige men utför arbete här, krävs ett motsvarande intyg från hemlandet i stället för F-skatt.