Sälja solel: Din guide till överskottsel och elavtal

sälja solel, sälja el, elavtal, solceller, solcellspark sverige

Vad är överskottsel och hur fungerar det?

Överskottsel är den elektricitet som din solcellsanläggning producerar men som inte omedelbart används i din fastighet. Detta överskott kan antingen säljas tillbaka till elnätet eller lagras för senare användning. Att förstå hur du kan dra nytta av detta överskott är viktigt för att maximera både ekonomiska fördelar och energieffektivitet i ditt hem eller företag.

När din solcellsanläggning producerar mer el än vad som förbrukas i fastigheten blir resultatet överskottsel. Denna elektricitet kan du antingen:

 • Sälja tillbaka till elnätet: Genom ett elhandelsavtal med ett elbolag som köper din överskottsel kan du få en intäkt för varje kilowattimme (kWh) du levererar tillbaka.
 • Lagra i batterier: För dagar när produktionen är låg eller under nätterna när solcellerna inte producerar el kan du använda lagrad energi från solcellsbatterier.

Fortsätt läsa för hela vår guide om hur du säljer överskottsel från solceller. Vill du få en offert på solceller? Använd vår smarta solcellskalkylator för en direkt prisindikation!

 

Hur säljer man solel?

För att kunna sälja din överskottsel krävs det att du först installerar en bi-riktad elmätare. Detta arbete utförs vanligtvis av ditt lokala elnätsbolag och gör det möjligt för dig att både mäta och debitera för den el du säljer till nätet.

Processen för att sälja solel inkluderar:

 1. Installation av en bi-riktad elmätare som mäter både inkommande och utgående el.
 2. Tecknande av elhandelsavtal där villkoren för hur mycket du får betalt och under vilka förhållanden specificeras.
 3. Automatisk försäljning av överskottsel när din produktion överstiger din konsumtion.

Priset för solel

Priset du får för din solel varierar beroende på flera faktorer:

 • Spotpris på elmarknaden: Detta är priset per kWh och kan variera från dag till dag.
 • Skattereduktion för förnybar elproduktion: I Sverige erbjuds en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.
 • Elcertifikat och ursprungsgarantier: Dessa kan ge ytterligare intäkter per kWh.

 

 

Sälja solel- Din guide till överskottsel och elavtal

 

Skatt på försäljning av solel – Enkla regler för privatpersoner

Att sälja överskottet från din solcellsanläggning är inte bara bra för miljön och din plånbok, men också förvånansvärt enkelt när det kommer till skattehantering. Här på SolcellsGuide.se förklarar vi vad du behöver veta för att hantera skatten på din sålda solel.

Som privatperson som säljer solel, klassas du som en mikroproducent av förnybar energi, vilket förenklar din skattesituation avsevärt:

 • Ingen inkomstskatt upp till 40 000 kr: Du behöver inte betala inkomstskatt för den solel du säljer, så länge din totala försäljning inte överstiger 40 000 kr per år.
 • Momsfri försäljning upp till 80 000 kr: Momsregistrering är inte nödvändig om din årliga försäljning inte överstiger 80 000 kr.

Även om du inte betalar skatt på försäljningen upp till gränsen på 40 000 kr, är det viktigt att du ändå rapporterar denna inkomst i din deklaration. Den totala försäljningen kvittas mot ett schablonavdrag, som också täcker andra potentiella inkomster från din bostad såsom uthyrning.

Du betalar inte energiskatt på den el du producerar med en solcellsanläggning, och för anläggningar under 500 kW (vilket inkluderar de flesta privatbostäder med solceller) är detta en betydande fördel. Storleken på solcellsanläggningar för privatpersoner varierar normalt mellan 5 och 25 kW.

Skattereduktion för solel

En stor fördel med att sälja solel är möjligheten att få skattereduktion. För varje kWh solel du säljer till nätet kan du få 60 öre i skattereduktion. Det är dock viktigt att notera att du bara kan få skattereduktion för så mycket el som din fastighet själv förbrukar upp till ett maximum av 30 000 kWh per år, vilket ger upp till 18 000 kr per år i skattereduktion.

För att maximera din skattereduktion, se till att du inte överstiger gränserna för vad du kan få i reduktion jämfört med den skatt du faktiskt betalar.

Krav för att dra nytta av skattereduktionen

Din solcellsanläggning måste uppfylla vissa tekniska krav för att du ska kunna dra nytta av skattereduktionen:

 1. Anläggningen måste vara ansluten vid samma punkt som din bostads huvudsäkring till elnätet.
 2. Säkringen vid denna anslutningspunkt får inte överstiga 100 ampere.

För mer detaljerad information och aktuella regler, besök gärna Skatteverkets hemsida

 

sälja solel, sälja överskottsel, sverige, solceller

 

Mikroproduktion av solel

Är du intresserad av att sälja överskottet från din solcellsanläggning? Då är du inte ensam! Allt fler svenskar blir mikroproducenter genom att investera i solenergi. Men vad innebär det egentligen att vara en mikroproducent? Här förklarar vi på SolcellsGuide.se allt du behöver veta.

Vad är en mikroproducent?

En mikroproducent av solel är en privatperson som installerar solceller på sin fastighet och säljer den överskottsel som genereras. Som mikroproducent behöver du inte vara näringsidkare, vilket förenklar processen avsevärt.

Som mikroproducent av solel kan du njuta av flera skattefördelar:

 • Inkomstskattefrihet: Du betalar ingen inkomstskatt för de första 40 000 kronorna du tjänar på din sålda överskottsel varje år.
 • Momsbefrielse: Ingen moms behöver betalas på såld elektricitet upp till ett försäljningsbelopp av 80 000 kronor per år.
 • Energi- och momsundantag: Solcellsanläggningar under 500 kW är undantagna från energiskatt.
 • Skattereduktion: Du kan få en skattereduktion på 60 öre per kWh, upp till ett maximum av 18 000 kr per år, för den elektricitet du säljer.

Registrering och ersättningar

För att sälja solel effektivt och dra nytta av systemet behöver du inte registrera ditt hushåll som ett företag, så länge du håller dig inom de angivna gränserna. Men det finns andra aspekter att överväga:

 • Elcertifikat: Registrera dig hos Energimyndigheten som elleverantör för att erhålla elcertifikat. För varje megawattimme (MWh) solel du producerar och säljer får du ett elcertifikat, som du kan sälja vidare.
 • Ursprungsgarantier: Du kan också få ursprungsgarantier, som bekräftar att din sålda elektricitet är från förnybara källor, vilket kan ge ytterligare inkomster.

När din solel matas in i elnätet bidrar det till lägre överföringskostnader för elnätsföretaget. För detta kan du erhålla en ersättning känd som nätnytta, vanligtvis runt 5 öre per kWh. Det är viktigt att kontakta ditt elnätsföretag för att få exakta uppgifter om vad som gäller för dig.

 

Vanliga frågor & svar

Måste jag betala moms och skatt om jag säljer solel som näringsverksamhet?

Svar: Ja, om du säljer solel som en del av en näringsverksamhet måste du betala både moms och inkomstskatt på intäkterna. Om din solcellsanläggning har en effekt på över 500 kW behöver du även betala energiskatt.

Vad behöver jag göra för att börja sälja solel?

Svar: För att börja sälja solel behöver du först installera en solcellsanläggning. Därefter bör du se över vilka elbolag som erbjuder de bästa priserna för både köp och försäljning av el. Din solel säljs sedan automatiskt via en elmätare som håller koll på din produktion.

Hur registreras skattereduktionen för den solel jag säljer?

Svar: Skattereduktionen registreras automatiskt. Nätägaren rapporterar hur mycket el du har sålt till Skatteverket, och du får sedan 60 öre per kWh tillbaka som räknas av mot dina övriga skatter under årets skatteåterbäring.

Kan jag försörja mig på att sälja solel?

Svar: Att enbart försörja sig på att sälja solel är osannolikt. Det är dock ett utmärkt sätt att minska egna elkostnader och bidra till en mer hållbar energiförbrukning.

Vem bestämmer hur mycket el jag säljer till elbolaget?

Svar: Din förbrukning styr hur mycket överskottsel som säljs till elnätet. Prioritet ges till ditt eget husbehov, och överskottet säljs till nätägaren.

Blir min elräkning billigare när jag säljer solel?

Svar: Ja, genom att sälja överskottsel till elnätet kan du minska din egen elkostnad eftersom du får betalt för den solel du producerar och inte använder själv.

Måste jag byta elavtal för att kunna sälja solel?

Svar: Ja, du behöver ett elavtal som tillåter både inköp och försäljning av el för att kunna optimera din solelförsäljning.

Hitta ett Solcellsföretag nära dig