Så håller du dina solpaneler i toppskick- En komplett guide

Så håller du dina solpaneler i toppskick: En komplett guide

Vikten av att underhålla dina solpaneler

Att investera i solpaneler är ett fantastiskt steg mot en mer hållbar och kostnadseffektiv energianvändning i hemmet eller på företaget. Men för att verkligen maximera både livslängden och effektiviteten hos dessa solpaneler, är det kritiskt att de underhålls ordentligt. Genom att se till att dina solpaneler är i toppskick kan du säkerställa att de producerar så mycket energi som möjligt över tid.

Vad artikeln kommer att täcka

I den här guiden kommer vi att gå igenom de viktigaste aspekterna av att underhålla dina solpaneler. Vi börjar med grundläggande rengöring och underhåll, fortsätter sedan med årliga inspektioner och professionellt serviceunderhåll, och avslutar med tips för att optimera placering och vinkling av dina paneler samt enkel felsökning. Vårt mål är att ge dig den kunskap och de verktyg du behöver för att hålla dina solpaneler fungerande på bästa möjliga sätt.

Rengöring och underhåll av solpaneler

Solpaneler är relativt lågunderhåll, men regelbunden rengöring är avgörande för att upprätthålla deras effektivitet. Smuts, löv, pollen och annat skräp kan ansamlas på panelernas yta och blockera solens strålar, vilket minskar deras produktivitet. För bästa resultat, rengör dina paneler två till fyra gånger per år eller oftare om de befinner sig i ett dammigt område eller under pollenflykt.

För att rengöra dina solpaneler behöver du:

 • Vatten (helst avkalkat för att undvika kalkavlagringar)
 • En mjuk borste eller en svamp
 • En gummiskrapa med gummiändar för att dra bort vatten utan att repa ytan
 • Ett milt diskmedel (om nödvändigt)

Steg-för-steg guide för rengöring

 1. Säkerhet först: Se till att stänga av anläggningen från elnätet innan du börjar rengöra för att undvika elolyckor.
 2. Skölj med vatten: Börja med att skölja panelernas yta med rent vatten för att avlägsna lös smuts och damm.
 3. Tvätta med milda rengöringsmedel: Om vattnet inte räcker kan du använda en mjuk borste eller svamp doppad i en lösning av vatten och ett milt diskmedel. Undvik att använda hårt borstverktyg eller slipande material som kan skada panelerna.
 4. Skölj ordentligt: Se till att allt rengöringsmedel och smuts sköljs bort med klart vatten. Kvarvarande såprester kan minska effektiviteten.
 5. Torka med gummiskrapa: Använd en gummiskrapa för att avlägsna överskottsvatten och förebygga kalkfläckar.

Boka en professionell solcellstvätt

Om du inte är bekväm med att rengöra dina solpaneler själv, eller om ditt solcellssystem är placerat på ett svårtillgängligt tak, kan det vara värt att överväga en professionell solcellstvätt. Dessa tjänster är specialiserade på solpaneler och använder ofta vatten som inte lämnar rester och optimerar panelernas prestanda utan risk för skador.

Årlig inspektion och service

Solpanelssystem är byggda för att vara hållbara och effektiva, men regelbundna inspektioner är avgörande för att upptäcka eventuella problem tidigt. Det är rekommenderat att genomföra en professionell inspektion minst en gång om året. Under dessa inspektioner kan en certifierad tekniker identifiera och åtgärda allt från små sprickor i panelerna till problem med elanslutningar eller inverterfunktion.

Vad Inkluderas i en professionell solpanelservice?

En årlig servicekontroll bör omfatta:

 • Visuell Inspektion: Kontroll av solpanelerna och dess monteringssystem för att identifiera synliga skador eller tecken på slitage.
 • Kontroll av Inverter och Anslutningar: Kontroll av invertern för att säkerställa att den fungerar korrekt, samt inspektion av alla kablar och anslutningar för att se till att de är säkra och inte visar tecken på korrosion eller skador.
 • Rengöring: Även om du själv rengör dina paneler regelbundet, kan en tekniker genomföra en mer grundlig rengöring och även rensa eventuella blockeringar i panelernas ventilationssystem.
 • Prestandatest: Mätning av systemets energiproduktion för att säkerställa att det presterar som förväntat. Detta kan inkludera jämförelse av aktuell data med tidigare år för att upptäcka eventuella minskningar i effektivitet.
 • Rapport och Rekommendationer: Efter inspektionen bör du få en detaljerad rapport om panelernas tillstånd samt rekommendationer för eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Förebyggande underhållsåtgärder

Utöver den årliga inspektionen kan din servicepartner också rekommendera förebyggande åtgärder. Detta kan inkludera utbyte av slitna delar, uppdatering av mjukvara för systemstyrning eller justeringar i systemets konfiguration för att förbättra dess totala prestanda och livslängd.

Optimera solpanelernas placering och vinkling

För att maximera energiutbytet från dina solpaneler är det viktigt att förstå hur solens position påverkar prestandan. Solens vinkel och hur mycket direkt ljus som träffar panelerna kan variera markant beroende på årstid och tid på dagen. Genom att justera vinkeln på dina solpaneler i förhållande till solens höjd kan du öka deras effektivitet.

De flesta solpanelinstallationer i Sverige är fast monterade och inställda på en optimal vinkel baserat på genomsnittlig solhöjd över året. Dock, om du har möjlighet att justera vinkeln på dina solpaneler, här är några riktlinjer:

 • Vår och Höst: Under dessa övergångsperioder bör solpaneler ha en vinkel som är nära genomsnittet av vinklarna för sommar och vinter.
 • Sommar: Vinkeln bör vara flackare för att maximera fångsten av den högt stående solen.
 • Vinter: Höj vinkeln för att bättre fånga den lågt stående solen.

Att kunna justera panelernas vinkel fyra gånger om året (vid varje säsongsskifte) kan optimera prestandan signifikant.

Skuggning och dess effekter

En annan viktig faktor att beakta är potentiell skuggning från omgivande byggnader, träd eller andra strukturer. Skuggor kan dramatiskt minska effektiviteten hos solpaneler. Genom att regelbundet observera och vid behov beskära träd eller flytta föremål som skapar skuggor kan du säkerställa att dina paneler får maximal exponering för solen.

Förebyggande åtgärder

Slutligen är förebyggande åtgärder alltid att föredra framför reparationer. Genom att hålla dina solpaneler rena, se över dem regelbundet för skador, och följa en fast underhållsplan kan du minska risken för större problem och förlänga ditt systems livslängd och effektivitet.

Genom att vara proaktiv och kunnig om din solenergiinstallation kan du säkerställa att den fortsätter att fungera optimalt och leverera den energi du förväntar dig. Att känna till grundläggande felsökning och när det är dags att ringa en expert är nyckelkomponenter i att upprätthålla ett effektivt solenergisystem.

Vill du veta vad solceller kostar för ditt hus?

Använd vår Solcellskalkylator eller hitta ett Solcellsföretag nära dig

Dela: