Solceller på marken – En omfattande guide för ett lyckat köp

En rad stora solceller på marken i ett öppet fält med färgglada höstträd och en röd ladugård i bakgrunden en solig dag.

Har du någonsin övervägt att investera i solceller men varit osäker på om ditt tak är lämpligt? Oroa dig inte! Solceller på marken är ett utmärkt alternativ för de som står inför utmaningen med mindre än idealiska takförhållanden. Oavsett om ditt tak är gammalt, har fel lutning eller riktning, kan solceller på marken vara lösningen för dig.

I denna guide utforskar vi varför, hur och varför detta kan vara en smart investering för dig.

Varför välja solceller på marken?

Solceller på marken erbjuder flexibilitet när det kommer till placering och lutning, vilket är avgörande för att maximera solfångsten. Denna typ av installation gör det möjligt att orientera panelerna optimalt mot solen utan de begränsningar som ett tak kan medföra. Detta kan innebära att du behöver färre paneler för att generera samma mängd energi, vilket kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.

Kostnadseffektivitet och installation

En initial investering i en markställning kan vara högre än en takmonterad installation, främst på grund av behovet av mer robusta monteringssystem. Dessa system är designade för att stå emot väder och vind, vilket kräver både högkvalitativa material och en grundlig installationsprocess. Det är dock värt att notera att den långsiktiga sparande potentialen och effektiviteten kan överstiga de inledande kostnaderna.

Fördelar med solceller på marken

Optimal orientering: Till skillnad från takmonterade solceller, där orientering och vinkel är begränsad till takets struktur, erbjuder solceller på marken en fullständig flexibilitet. Du kan placera och vinkla panelerna för att optimalt fånga upp solens strålar under hela dagen, vilket ökar effektiviteten och energiproduktionen.

Ingen takbelastning: Att montera solceller på marken lägger inte någon belastning på ditt hus eller byggnadens tak. Detta är särskilt fördelaktigt för äldre byggnader där taket kanske inte är i skick att stödja extra vikt eller där ett takbyte skulle vara kostsamt.

Lättare underhåll och rengöring: Tillgången på marknivå gör det enkelt att underhålla och rengöra solcellspanelerna, vilket är viktigt för att bibehålla hög effektivitet. Snö, löv och annat skräp kan lätt tas bort utan behov av att klättra på tak.

Långsiktig hållbarhet: Markmonterade solcellssystem kan byggas med extremt robusta och hållbara material som tål svåra väderförhållanden, vilket kan förlänga systemets livslängd och minska behovet av reparationer.

Nackdelar med solceller på marken

Större fysiskt fotavtryck: Eftersom solpanelerna monteras på marken, krävs det ett större öppet utrymme. Detta kan vara en begränsning för de som har mindre markytor eller vill behålla sin trädgård eller andra landskapselement.

Visuella påverkan: För vissa kan den visuella närvaron av stora solcellsanläggningar på marken vara mindre önskvärd. De kan uppfattas som industriella och påverka den estetiska tilltalandet av en fastighet.

Säkerhets- och stöldrisker: Solceller som är lättillgängliga på marken kan vara mer utsatta för skadegörelse eller stöld, särskilt i avlägsna områden. Detta kan kräva ytterligare investeringar i säkerhetssystem.

Jordförändringar: Installation av markmonterade solceller kan kräva omfattande markarbeten, vilket kan påverka lokalt ekosystem och kräva tillstånd beroende på regionens miljöregler.

 

Panoramautsikt över solceller på marken i ett gräsbevuxet fält kantat av träd under en delvis molnig himmel.

Installationsprocessen

Att installera solceller på marken är ett projekt som kräver noggrann planering och utförande för att säkerställa optimal funktion och maximal effektivitet. Här går vi igenom de viktiga stegen i installationsprocessen för markplacerade solcellssystem.

Platsbedömning:

Val av plats: Det första steget är att identifiera den mest lämpliga platsen för dina solceller. Detta innefattar bedömning av solinstrålning, skuggning från träd och byggnader, samt markens lutning och orientering.

Markundersökning: En grundlig undersökning av marken bör genomföras för att säkerställa att den kan stödja strukturen och är lämplig för installationen.

Design och layout:

Systemdesign: Utifrån energibehov och platsens specifika förutsättningar designas solcellssystemet. Detta inkluderar bestämning av storlek, antal paneler, och konfiguration.

Layoutplanering: Detaljerad planering av hur solpanelerna ska orienteras och placeras för att maximera solfångst och minimera skuggning mellan panelerna.

Förberedande arbeten:

Markpreparering: Röjning och jämnning av marken där solcellerna ska placeras. Det kan även inkludera grävning för fundament eller stödstrukturer.

Fundament och ställningsbygge: Installation av fundament som kan vara betongplattor eller markskruvar beroende på marktyp och designkrav. Därefter monteras ställningar som stöder solpanelerna.

Installation av solpaneler och elektriska komponenter:

Montering av paneler: Solpanelerna monteras på ställningarna. Panelerna måste vara riktade och lutade på ett optimalt sätt för att fånga så mycket solstrålning som möjligt genom hela året.

Installation av elektriska system: Inkluderar dragning av kablar från solpanelerna till omvandlaren och från omvandlaren till ditt hem eller elnät. Detta kräver noggrannhet för att säkerställa att allt är säkert och uppfyller elektriska standarder.

Anslutning och provkörning:

Nätanslutning: Systemet kopplas till det lokala elnätet under överinseende av en certifierad elektriker. Detta steg kräver ofta godkännande och inspektion från lokala energibolag eller myndigheter.

Provkörning och justering: När anslutningen är klar genomförs en provkörning av systemet för att verifiera att allt fungerar korrekt och effektivt. Det kan krävas justeringar för att optimera systemets prestanda.

 

Solceller på marken med glittrande ytor upplysta av en varm solnedgång, som framhäver panelernas struktur och reflekterande egenskaper.

 

Kostnader med solceller på marken

Investeringen i solceller på marken är en avgörande faktor för många som överväger denna energilösning. Det är viktigt att förstå alla kostnadselement för att göra en välgrundad ekonomisk bedömning. Här nedan bryter vi ned de olika kostnaderna som är associerade med installation och underhåll av markplacerade solceller.

Kostnader för solpaneler och växelriktare:

Solpaneler: Kärnan i din solcellsanläggning, dessa prissätts beroende på typ och effektivitet. För en genomsnittlig installation, räkna med kostnader som varierar från 2 000 till 5 000 kronor per panel.

Inverter: En inverter, eller växelriktare, apparat omvandlar likströmmen från solpanelerna till växelström som kan användas i hushållet eller matas in i elnätet. Priset för en inverter ligger vanligen mellan 10 000 och 50 000 kronor.

Installationskostnader:

Markställningar: Dessa håller panelerna på plats och måste vara robusta nog att tåla väder och vind. För dessa strukturer kan du förvänta dig att betala mellan 1 500 och 4 000 kronor per panel.

Arbetskostnader: Kostnaden för arbete varierar beroende på projektets omfattning och svårighetsgrad, men förvänta dig att betala mellan 5 000 och 15 000 kronor per installerad kilowatt.

Markförberedelse och infrastruktur:

Markberedning: Förberedelse av marken för installationen kan inkludera röjning, utjämning och ibland förstärkning. Denna process kan kosta allt från 10 000 till 50 000 kronor beroende på områdets storlek och tillstånd.

Elektrisk infrastruktur: Att ansluta solcellssystemet till elnätet kan kräva ytterligare kablar och infrastruktur, med kostnader som kan uppgå till mellan 5 000 och 20 000 kronor.

Extra tillägg:

Solföljare: Dessa system ökar effektiviteten genom att automatiskt positionera solpanelerna mot solen under dagens lopp. De är dock dyra och kan öka den totala kostnaden med 30% till 50%.

Övervakningssystem: För att kontinuerligt övervaka och optimera produktionen kan du investera i ett övervakningssystem, vilket kostar mellan 3 000 och 10 000 kronor.

Sammanfattning:

Att investera i markplacerade solceller innebär en betydande initial kostnad, men även potentiella långsiktiga besparingar och miljöfördelar. En fullständig installation kan kosta mellan 100 000 och 300 000 kronor, beroende på omfattningen och de val du gör. Att förstå och kalkylera dessa kostnader noggrant hjälper dig att planera din investering och maximera dess värde över tid.

Vill du ha offert på solceller på mark?

Använd vår smarta Solcellskalkylator och få offerter från flera solcellsleverantörer