Solcellsinvesteringar- Inte alltid en solklar vinst

Solcellsinvesteringar: Inte alltid en solklar vinst

Det anrika textilföretaget Woolpower i Östersund har nyligen invigt Jämtlands största solcellspark. Denna ambitiösa satsning, som täcker 10 000 kvadratmeter av fabrikstaket, var dock inte utan sina komplikationer.

Företaget, som står för en årlig omsättning på omkring 200 miljoner kronor och sysselsätter 240 anställda, genererar nu cirka 1 miljon kilowattimmar årligen från solcellerna, vilket motsvarar 50–75 procent av deras elförbrukning. Daniel Brånby, som äger företaget tillsammans med sin bror Adam, betonar att deras motiv för att installera solcellerna var drivna av en miljömässig snarare än ekonomisk fördel.

“Det var framför allt vårt intresse för miljö- och energifrågor som fick oss att sätta solceller på taket. Lönsamhetsmässigt kommer det att ta lång tid innan vi kan räkna hem investeringen, särskilt nu när räntorna har gått upp,” säger Daniel Brånby.

Investeringen på 7 miljoner kronor, finansierad genom banklån, fördunklades ytterligare av en brand som utbröt på taket sommaren 2023, bara månader efter invigningen. Denna händelse har lett till att solcellsanläggningen stängts av i väntan på resultatet av en pågående utredning om brandorsaken.

“Att installera solcellerna var en rätt enkel process, vi hittade ett bra företag som vi anlitade. Men det är klart att vi inte trodde att taket sedan skulle fatta eld. I övrigt kan jag inte säga något mer förrän utredningen är klar,” tillägger Brånby.

På frågan om de hade fattat ett annat investeringsbeslut idag med tanke på ränteläget och branden, svarar Brånby att de troligen skulle ha byggt en mindre anläggning, men betonar vikten av att företag engagerar sig i miljöfrågor.

Efterfrågan på solceller har minskat bland små och medelstora företag på grund av lägre elpriser och högre räntor, enligt Hugo Larsson, vice vd på Luma Energy. Han råder företagare att noggrant välja installatör och vara medvetna om kapacitetsbegränsningar i elnätet, speciellt i områden som Skåne.

Elin Larsson, analytiker på Energimyndigheten, understryker också vikten av att vara medveten om marknadens flaskhalsar och råder företagare att kontrollera elnätskapaciteten innan de investerar i solceller.

Trots utmaningarna håller Daniel Brånby fast vid målet om att bli självförsörjande på el och utesluter inte möjligheten att bygga ut solcellsparken eller investera i andra energikällor som vatten- och vindkraft. “Vi funderar på olika batterilösningar för att kunna lagra elen bättre från solcellsparken. Men vi kan också tänka oss att bygga fler solceller och investera i vatten- och vindkraft,” avslutar han.

Källa:
Företagarna

Vill du veta vad solceller kostar för ditt hus?

Använd vår Solcellskalkylator eller hitta ett Solcellsföretag nära dig

Dela: