Solkompaniet ingår strategiskt partnerskap med Rejlers för framtida solparksprojekt

Solkompaniet ingår strategiskt partnerskap med Rejlers för framtida solparksprojekt

Solkompaniet har nyligen ingått ett viktigt samarbete med Rejlers, där de kommer att få tillgång till konsult- och miljötjänster för deras framtida projekt inom solparker. Detta partnerskap, som är planerat att pågå i två år med möjlighet till förlängning, kommer att spela en stor roll i utvecklingen av Solkompaniets solparksprojekt genom att erbjuda expertis inom miljörelaterade frågor, särskilt miljötillstånd.

Samarbetet möjliggör för Solkompaniet att utnyttja Rejlers breda kunskap och erfarenhet i att hantera miljötillståndsprocesser och att utvärdera hur deras anläggningar påverkar den omgivande miljön. Denna expertis är essentiell för att säkerställa projektens överensstämmelse med miljölagstiftningen och för att identifiera den mest lämpliga platsen för varje solpark.

Rejlers kommer att ta hand om viktiga uppgifter såsom genomförandet av samråd och framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar, vilket innebär en grundlig granskning av projektets potentiella inverkan på lokala ekosystem, vattenresurser och kulturarv. Adrian Baars från Rejlers uttrycker entusiasm över samarbetet och understryker vikten av att integrera solenergiprojekt i företagets hållbarhetsstrategi: “Vi har omfattande erfarenhet av att leda miljötillståndsprojekt, särskilt inom området för kraftledningsprojekt. Att erbjuda miljötjänster för solparker är en spännande och relativt ny del av vår verksamhet som passar väl in i vår hållbarhetsstrategi, att vara ledande experter på omställning för våra kunder.”

Solkompaniet, som har varit en betydande aktör inom solenergibranschen sedan 2010 och stoltserar med över 1200 installationer, varav den största har en effekt på 22 MWp, ser detta avtal som ett viktigt steg framåt i att utveckla hållbara och effektiva solparker i Sverige.

Källa:
Solenerginyheter

Hitta ett Solcellsföretag nära dig