Stena Fastigheter på väg att bli självförsörjande: Tredubblar solenergiproduktionen

Solceller på tak på Stena Fastigheters tak i Fisksätra

Stena Fastigheter storsatsar på att bli självförsörjande inom elproduktion genom förnybara källor och har tredubblat sin produktion av solenergi under det gångna året. Bolaget har implementerat omfattande tekniska lösningar som solcellspaneler, energilager och AI-drivna värmesystem för att uppnå detta.

Cecilia Fasth, VD för Stena Fastigheter, uttrycker sin tillfredsställelse med framstegen: “Det är fint att se att våra långsiktiga satsningar på närproducerad solel redan ger resultat. Vi satsar storskaligt på solceller, i kombination med energilager för att kunna lagra solenergin när solen skiner, kapa effekttoppar, förbättra lönsamheten och minska vårt klimatavtryck.”

Företaget har också uppnått imponerande resultat i sin energieffektiviseringsstrategi, där målet har varit att årligen minska energianvändningen med två procent. Från 2010 till 2020 minskade användningen av värme med i genomsnitt 30 procent, fastighetsel med 38 procent och vattenförbrukning med 21 procent.

En betydande del av bolagets satsning under året var installationen av solceller på 18 byggnader i Kvarngärdet i Uppsala, vilket förväntas generera 400 000 kWh per år. Dessutom har Stena Fastigheter nu solceller installerade på över 150 byggnader och har etablerat Sveriges största energilager i Göteborg, utvecklat med återanvända batterier från BatteryLoop.

AI-teknologi har också spelat en central roll i att effektivisera värmeadministrationen i bolagets fastigheter. Peter Mikulic, chef för digital transformation vid Stena Fastigheter, förklarar: “Vi har på kort tid kunnat gå från pilot till storskalig användning. Den AI-styrda värmen bidrar till minskad användning av fjärrvärme, ett minskat klimatavtryck samt ett jämnare inomhusklimat för våra kunder, det är verkligen en win-win-win.”

Slutligen, bolagets långsiktiga vision är att uppnå netto-noll i klimatavtryck till år 2045, med en mellanliggande målsättning att minska utsläppen med 55 procent till 2030, jämfört med nivåerna från 2018.

Hitta ett Solcellsföretag nära dig