Sverige slår rekord i solenergi: Över 100 000 nya anläggningar anslutna till nätet 2023

Sverige Slår Rekord i Solenergi: Över 100 000 Nya Anläggningar Anslutna till Nätet 202

Under 2023 nådde Sverige en milstolpe inom solenergisektorn enligt den senaste rapporten från Energimyndigheten. För första gången översteg antalet nya solcellsanläggningar anslutna till nätet 100 000, vilket motsvarar en kraftökning på hela 1 600 megawatt. Denna uppgång innebär en imponerande ökning med nästan 70% jämfört med föregående år, vilket understryker en fortsatt stark tillväxttrend sedan mätningarna inleddes 2016. Denna uppgång har blivit alltmer uttalad under de senaste åren.

Detaljerna i Energimyndighetens rapport belyser också geografiska skillnader i tillväxten av solenergi. Göteborg står i spetsen för denna utveckling, tätt följd av Uppsala, Linköping och Stockholm. Svea Solar, som är en ledande aktör på marknaden, konstaterar att flera faktorer bidragit till denna positiva trend, varav ekonomiska incitament för hushållen sticker ut som en nyckelfaktor.

Erik Martinson, VD för Svea Solar, understryker solenergins attraktiva ekonomiska aspekter och påpekar att kunder idag kan se en avkastning på sin investering inom ungefär sju år. Dessutom kan en solcellsanläggning leverera el i upp till 30 år. Han betonar att solenergin inte bara är en investering i ekonomisk mening utan också en investering i en hållbar framtid.

Globalt sett är trenden tydlig. Internationella energimyndigheten (IEA) förutspår att förnybar energi kommer att stå för 42% av den globala energiproduktionen år 2028, där solenergin förväntas ta ledartröjan. Energimyndigheten noterar att den totala installerade effekten av solenergi i Sverige nu uppgår till cirka 4 000 megawatt.

Erik Martinson avslutar med att säga: “Det är få andra energikällor som kan visa upp den typ av tillväxt vi ser för solenergi. Jag ser fram emot att solenergi förväntas bli den främsta energikällan i världen runt år 2050, och även i Sverige, där vintern är lång och mörk, kan vi förvänta oss att solenergi kan utgöra uppemot 25 procent av energimixen i framtiden. Många ser fördelarna med solenergi, så för många handlar det inte om ifall de ska installera solceller, utan när de ska göra det.”

Denna information och mer därtill finns tillgänglig via Energimyndigheten.

Källa:
Solenerginyheter

Hitta ett Solcellsföretag nära dig