Elanvändningen i Sverige på väg mot nya höjder: En överblick fram till 2030

Elanvändningen i Sverige på väg mot nya höjder- En överblick fram till 2030

En elektrifierad framtid tar form

Sveriges energilandskap genomgår en märkbar transformation. Med ett steg mot en mer hållbar framtid och med ambitionen att uppnå klimatneutralitet, tecknar den senaste kortsiktsprognosen för vintern 2024 bilden av en nation på randen till en betydande elektrifieringsvåg.

Stegvis ökning av energiförbrukningen

Under de kommande åren förväntas Sveriges totala energiförbrukning öka sakta men säkert, med en prognos som sträcker sig från 508 terawattimmar (TWh) till 516 TWh. Denna ökning är huvudsakligen kopplad till ett växande behov av el, vilket i sin tur förväntas klättra från 170 TWh till 194 TWh. En signifikant del av denna el kommer att exporteras, tack vare en ökad produktion driven främst av vindkraft och i viss mån av solenergi, även om den senare utgår från en mindre skala.

Industrins gröna omsvängning

För första gången kan vi bevittna en tydlig inverkan av elektrifiering på industriens användning av fossila bränslen. Kolanvändningen förväntas minska med 4 TWh fram till 2027, en minskning som utgör nästan en tredjedel av landets totala kolanvändning. Samtidigt ökar produktionen av vätgas genom elektrolys, vilket kompenserar för den ökade elanvändningen med ytterligare 5 TWh fram till 2027. Dock antas den märkbara ökningen av elanvändning som följd av elektrifieringen först bli verklighet runt 2030.

Jesper Ericson, analytiker på Energimyndigheten, förklarar, “Det tar tid för de industriella projekten att tas i full drift från det att spaden sätts i marken. Men mot slutet av vår prognosperiod får elektrifieringen effekt. Elanvändningen ökar och det fossila minskar.”

Färre fossila bränslen i transportsektorn

Energiförbrukningen inom inrikes transporter förutspås minska från nästan 79 TWh till 73 TWh under prognosperioden. Denna minskning beror huvudsakligen på övergången till eldrivna fordon, även om en reduktion i användningen av biodrivmedel till förmån för fossila bränslen också noteras från och med 2024.

Trots en förväntad ökning av dieselanvändningen och en minskning av användningen av hydrerad vegetabilisk olja (HVO), påpekar Martin Johansson, enhetschef på Energimyndigheten, en positiv framtidssyn. “Det vi ser just nu är att de fossila bränslena ökar kraftigt i transportsektorn och trenden att ersätta fossila fordon med elbilar saktar in. Men på sikt är det ändå tydligt att elektrifieringen av transportsektorn börjar slå igenom ordentligt.”

Bostadssektorn: En spegel av energiomställningen

I bostadssektorn ökar installationen av värmepumpar, solceller och batterier. Detta leder till en minskad elanvändning under perioder med höga elpriser, delvis tack vare permanenta åtgärder och delvis på grund av flexibla energilösningar såsom batterilagring och automatisering.

Trots att energianvändningen förväntas minska något i alla sektorer, är det tydligt att omställningen till en elektrifierad och fossilfri energiförsörjning redan är i full gång.

Hitta ett Solcellsföretag nära dig