Viktigt att veta om mätning av elproduktion med anslutna batterier

Ett vittrat batteri med rött kors-emblem står på en grov stenyta utomhus. Solljus filtreras genom träd och grönska i bakgrunden, vilket skapar en lugn atmosfär.

Har du installerat batterier som är anslutna till elnätet tillsammans med din elproduktionsanläggning? Energimyndigheten vill klargöra vad du har för ansvar gällande mätvärden kopplat till ursprungsgarantier och elcertifikat.

Ditt ansvar vid förändringar i anläggningen

Om din produktionsanläggning är godkänd för ursprungsgarantier och/eller elcertifikat, måste du meddela Energimyndigheten om alla typer av förändringar som kan påverka mätvärdenas tillförlitlighet. En vanlig förändring som kan påverka dessa mätvärden är installationen av ett nätanslutet batteri.

OBS! Om batteriet inte är anslutet till elnätet påverkas inte mätningen. Med nätanslutet batteri menas att det kan laddas direkt från elnätet.

Risk för blandade mätvärden

Ursprungsgarantier och elcertifikat kan endast utfärdas för el som producerats av den godkända anläggningen. Om batteriet också är kopplat till elnätet och kan laddas med inköpt el, finns det en risk att mätvärden för produktion blandas med mätvärden för inköpt el. Detta kan leda till att ursprungsgarantier och elcertifikat utfärdas felaktigt.

När ska du kontakta Energimyndigheten?

Om du har en produktionsanläggning godkänd för ursprungsgarantier och/eller elcertifikat och mätvärdena kan påverkas av ett nätanslutet batteri, måste du kontakta Energimyndigheten. De kan också ge råd om åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten i mätvärdena.

Källa:
Energimyndigheten