PostNord TPL installerar batterilager vid Malmölandet

Bilden visar ett industriområde med en stor, grå byggnad i bakgrunden. Bredvid byggnaden finns flera vita, rektangulära elförråd, alla med varningsskyltar, och en metallisk spiraltrappa på byggnadens sida.

PostNord TPL har nu öppnat upp för ett innovativt batterilager vid sin logistikenhet Malmölandet nära Norrköping. Batteriet, som har en kapacitet på 2 MW, är utrustat med smart styrning från CheckWatt, vilket möjliggör att batteriet kan bidra till att stabilisera elnätet.

Bengt Ydebäck, fastighetschef på PostNord TPL, uttrycker sig positivt om denna utveckling:

“Batteriet gör det möjligt för oss att ta tillvara en större andel av den solel som produceras på vårt tak, samtidigt som det stöttar elnätet med olika tjänster. När laddningen av ellastbilar ökar kan batteriet dessutom användas för att kapa de högsta effekttopparna,” säger Bengt Ydebäck, fastighetschef PostNord TPL.

Batterilagret, som blev operativt i april, kompletterar en redan existerande solcellsanläggning på 6,3 MW. Både batteriet och solcellsanläggningen ägs av Swede Solar, men elen nyttjas av PostNord TPL. Installationen blev möjlig genom att PostNord TPL upplät plats och sin anslutning till elnätet.

Jonas Arnström, VD för Swede Solar, ser detta som en vinn-vinn-situation:

“Det behövs mer elproduktion och mer flexibilitet i elnätet, så det här är en lösning som alla vinner på. Vi söker nu fler industrier och fastigheter som vill upplåta plats och nätanslutning för solanläggningar och batterilager.”

Svenska kraftnät kommer att dra nytta av både batteriet och solcellsanläggningen genom så kallade stödtjänster. Dessa tjänster balanserar elnätet och hjälper till att upprätthålla rätt frekvens, vilket förhindrar strömavbrott.

CheckWatts virtuella kraftverk, Currently, integrerar batterier, solceller och fordonsladdning hos företag och privatpersoner över hela Sverige. Deras styrsystem säkerställer att anläggningarna används på det mest lönsamma eller högst prioriterade sättet för ägaren.

Dan-Eric Archer, VD för CheckWatt, betonar vikten av smart styrning:

“Med smart styrning kan både befintliga och nya resurser användas mer effektivt, vilket gynnar hela elsystemet. Fler batterier minskar dessutom behovet av dyra förstärkningar av elnäten.”

Efterfrågan på batterilösningar ökar i snabb takt, både för att komplettera solcellsanläggningar och för att tjäna pengar på att stötta elnätet eller undvika kapacitetsproblem.

Christoffer Caesar, VD för Soltech Energy Solutions, avslutar med att betona framtiden för batterilösningar:

“Intresset för batterilösningar är enormt, och vi har bara sett början på den här utvecklingen. Batterier kommer skapa stora värden framöver, både för ägaren och energisystemet i stort.”

Denna satsning markerar ett betydande steg framåt för PostNord TPL och partners, med en stark tro på att batterilagring och solenergi kommer spela en central roll i framtidens energilösningar.

Källa:
CheckWatt