Bör man göra något om solpanelerna täcks av snö?

Ett mysigt trähus med ett stort utbud av solpaneler på taket är omgivet av ett snöigt landskap. Snötäckta träd och buskar är i bakgrunden under en klarblå himmel.

När vintern kommer och snön börjar falla, uppstår ofta frågan om man bör ta bort snön från solpanelerna. Solpaneler är designade för att fungera året runt, men snö och is kan påverka deras prestanda. Här går vi igenom vad du behöver veta om snö på solpaneler och om det är nödvändigt att ta bort den.

Snö och solpanelers prestanda

Snö och is kan ha en negativ inverkan på solcellernas prestanda. När solpanelerna täcks av snö eller is, kan ljuset inte tränga igenom, vilket resulterar i en skuggeffekt. Eftersom solceller i en solpanel är seriekopplade, påverkas hela panelens effektivitet även om bara en del av den är täckt.

Detta innebär att om en panel är täckt av snö, kan det leda till en betydande minskning av elproduktionen.

Ska man ta bort snön?

Generellt sett är det inte nödvändigt att ta bort snö från solpanelerna. I södra Sverige är det vanligtvis inte ett problem med att solpaneler förblir snötäckta under längre perioder. De har en hal yta, och panelerna monteras ofta med lutning som gör att snön kan glida av i töväder.

I Norrland, där snötäcken kan ligga kvar längre, kan det vara mer frekvent att solpanelerna täcks av snö, men även där är det oftast inte nödvändigt att ta bort snön.

Risker med att ta bort snön

Att ta bort snön från solpanelerna kan innebära risker. Dels kan själva snöröjningen skada panelerna om man använder fel verktyg eller metoder. Det rekommenderas att använda en borste istället för spadar eller skrapor för att undvika repor och skador på panelerna.

Dessutom kan det vara farligt att klättra upp på taket under vinterförhållanden, vilket ökar risken för personskador.

När bör man ta bort snön?

Det finns situationer där det kan vara nödvändigt att ta bort snön från solpanelerna. Om snölagret är mycket tjockt och riskerar att skada anläggningen på grund av dess vikt, kan det vara klokt att ta bort snön.

I sådana fall bör man anlita professionell hjälp för att undvika skador på både panelerna och sig själv. Det är också viktigt att tänka på takets bärighet och säkerställa att det finns tillgång till taket för snöröjning om det behövs.

Alternativa lösningar

För att minimera behovet av snöröjning kan man vid installationen av solpaneler tänka på takets utformning och lutning. Paneler som monteras med en brantare lutning har större chans att snön glider av naturligt. Dessutom kan man installera snörasskydd eller värmesystem som hjälper till att smälta snön.

Slutsats

I de flesta fall är det inte nödvändigt att ta bort snön från solpanelerna. Solpaneler är designade för att klara av snöbelastning, och snön smälter oftast bort av sig själv när solen skiner eller temperaturen stiger.

Om snölagret är mycket tjockt och riskerar att skada anläggningen, bör man dock överväga att ta bort snön med hjälp av professionell hjälp. Genom att tänka på takets utformning och lutning vid installationen kan man också minimera behovet av snöröjning.