Storinvestering i Lunds elnät när staden växer

En kullerstensgata sträcker sig genom ett lugnt, solbelyst område. Varmgula byggnader kantar den vänstra sidan, medan stora, lummiga träd badar scenen i fläckigt ljus. Solljus filtrerar genom grenarna och skapar en fridfull och inbjudande atmosfär.

Lunds stad fortsätter att expandera, och med denna tillväxt ökar även behovet av energi. För att möta denna utmaning investerar Kraftringen nu hela 290 miljoner kronor i stadens elnät. Genom att bygga nya mottagningsstationer och implementera avancerad teknik, säkerställs att både hushåll och forskningsanläggningar fortsätter att få pålitlig elförsörjning.

Under de kommande fem åren, fram till 2030, kommer Kraftringen att öka sin investeringstakt avsevärt. Planen är att investera totalt mer än 3,5 miljarder kronor i elnätet, med en betydande del av dessa medel riktade mot Lund.

Trots att Lunds elnät är relativt okänsligt för väder, står staden inför samma utmaningar som andra svenska storstäder: en snabbt växande efterfrågan på el. Urbanisering och elektrifiering är stora faktorer som ökar behovet av el i stadsmiljöer. Ett tydligt exempel på detta är Kraftringens arbete med att elektrifiera Region Skånes bussflotta i Lund, som tidigare drevs av gas.

Investeringen på 290 miljoner kronor kommer bland annat att användas till att öka antalet mottagningsstationer i Lund från tre till fem, vilket höjer den totala kapaciteten från 150 MW till 230 MW – en ökning med 53 procent. Beslutet om dessa investeringar har fattats i samråd med Lunds kommun för att säkerställa att Kraftringen kan möta stadens växande behov och bidra till dess fortsatta utveckling.

“Att Kraftringen investerar i nya mottagningsstationer är nödvändigt för att Lund ska kunna fortsätta växa med nya invånare och nya företag. Det är en samhällsinvestering som kommer möjliggöra för fler företag att etablera sig i vår kommun samtidigt som ESS kör igång med full kraft uppe på Brunnshög med världsledande materialforskning tillsammans med MAX IV,” säger Adam Sandgren, näringslivschef på Lunds kommun.

De nya mottagningsstationerna i Gunnesbo och Brunnshög kommer att avlasta de befintliga stationerna och öka kapaciteten i närliggande områden. Speciellt i Brunnshög, där forskningsanläggningen ESS snart tas i drift, är behovet av en tillförlitlig elförsörjning extra stort. Detta möjliggörs tack vare den nya mottagningsstationen.

“Att bygga bort flaskhalsar är viktigt, det kommer att göra stor skillnad för lundaborna. Men en annan fördel är att det blir möjligt att koppla in fler solceller och laddstolpar, så att vi inte tappar fart när så många nu vill bidra till energiomställningen,” säger Thomas Lindsjö, projektchef på Kraftringen Nät.

När de nya stationerna byggs kommer även närområdets nät att moderniseras och framtidssäkras med ny teknik som är mer automatiserad och självläkande. Denna teknik kan analysera mönster och förutse problem innan de uppstår.

“På sikt kan det betyda att elnätets uppbyggnad stöps om. Nya lärdomar och bättre insikter från de enorma mängderna data och diagnoser kommer att lära oss mycket om hur elnätet kan förbättras för framtiden,” avslutar Lindsjö.

Källa:
Kraftringen