Enklare bygglovsprocess i Örebro kommun

Örebro kommuns vapen med en svart örn med utbredda vingar på en gul sköld, prydd av en röd, slottsliknande topp. Under skölden står texten "ÖREBRO" med versaler. Bakgrunden är vit.

Örebro kommun har gjort det smidigare för privatpersoner och företag att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov genom en uppdatering av deras e-tjänst. Den nya versionen är utformad för att automatisera och förenkla processen. För de som vill installera solceller finns nu också ett specifikt formulär för att avgöra om bygglov krävs.

Josefin Hane, bygglovsstrateg, förklarar: “Det har funnits en e-tjänst tidigare, men nu har vi uppgraderat den så att det blir enklare för våra invånare att söka bygglov och andra åtgärder. Genom att söka bygglov via e-tjänsten blir hela processen mer effektiv, eftersom steg i processen sker automatiskt och vi kan fokusera på att handlägga ärenden så de som söker bygglov kan få ett besked snabbare. Vårt mål är att i framtiden kunna erbjuda automatiska beslut för vissa mindre och enklare ärenden.”

Den nya e-tjänsten på orebro.se tillåter ansökningar om bygglov, marklov och rivningslov samt bygglov för solceller. Det är också möjligt att anmäla mindre byggprojekt som Attefallshus eller installationer av eldstäder.

Förbättringar för företag

En ny företagsinloggning gör det möjligt för flera representanter från samma företag att logga in och hantera ärenden i e-tjänsten. Tidigare var endast en person per företag tillåten att använda tjänsten för varje enskilt ärende.

Användare av e-tjänsten guidas genom hela ansökningsprocessen, vilket minskar risken för att viktiga uppgifter och dokument saknas vid inskickandet. Dessutom kan användare följa ärendets status, komplettera information och ta del av beslut via e-tjänsten.

Bygglov för solceller

För de som planerar att installera solceller, erbjuder den uppdaterade e-tjänsten ett nytt formulär för att snabbt avgöra om bygglov behövs. Bygglovskravet för solceller beror på faktorer som byggnadens typ, placering, solcellsanläggningens storlek och utformning. Varje ansökan bedöms individuellt av Örebro kommun.

Josefin Hane tillägger: “Vi vill på ett enkelt och effektivt sätt hjälpa våra invånare med att svara på om det krävs bygglov för att sätta upp solceller. Därför har vi tagit fram ett formulär där du fyller i den information om solcellerna som vi behöver för att göra bedömningen om bygglov behövs eller inte.”

Anders Olsson (C), ordförande för Bygg- och miljönämnden, understryker betydelsen av denna förbättring: “Att underlätta och förenkla för den som vill sätta upp solceller var ett av de första uppdrag som majoriteten gav till förvaltningen. Detta är en viktig fråga, både ur ett hållbarhetsperspektiv och energiförsörjningsperspektiv. Som ordförande är jag därför mycket glad att vi nu tar ytterligare ett steg i förenklingen.”

Källa: