Minuspriser på el slår hårt mot solcellsägare

Siluetterade mot en livlig, färgstark solnedgångshimmel står flera stora elmaster högt upp och stödjer ett nätverk av kraftledningar. Himlen har slående nyanser av rosa, lila och blått, med dramatiska moln utspridda.

Den senaste veckan har elpriserna varit negativa, vilket innebär att de som har installerat solceller måste betala för den el de producerar. Detta nya fenomen väcker oro och osäkerhet kring framtida effekter.

Nelson Sommerfeldt, forskare inom energiteknik på KTH, belyser de potentiella konsekvenserna: “Vad det innebär för den ekonomiska aspekten av solceller är fortfarande osäkert. Det är för tidigt att säga vilken påverkan det här kommer att ha längre fram. Men det är något att se upp för, för att se hur det kommer utvecklas.”

Tidigare i år beslutade Skatteverket att grönavdraget inte längre gäller om batteriet används för annat än att lagra egenproducerad el. Detta kan leda till att privatpersoner måste betala för den el de genererar under negativa prisperioder.

Ekonomiska utmaningar med negativa elpriser

När elpriserna är negativa måste producenter, inklusive de med solceller, betala elbolagen för den el de levererar tillbaka till nätet. Trots detta menar Sommerfeldt att risken för betydande ekonomiska förluster är liten: “Tekniskt sett kan man behöva betala till elbolaget om man säljer sin el till dem. Men priserna behöver vara väldigt negativa innan man börjar gå med förlust.”

En annan aspekt att beakta är att värdet på den el som produceras minskar i takt med att fler solpaneler installeras: “Ju mer solceller vi installerar, desto mer minskar värdet.”

Investering i solceller – Ett långsiktig perspektiv

Sommerfeldt påpekar att solceller fortfarande är en god investering över tid, även om de kortsiktiga ekonomiska fördelarna kan vara begränsade. “Enkelt sett är det ett bra ekonomiskt beslut. Frågar man sig om man kommer att spara pengar med solceller över de kommande 30 åren är svaret ja. Men hur mycket man kommer att spara är då frågan. Frågar man sig om man ska investera i solceller eller i aktier, då är svaret väldigt uppenbart.”

Var Aktsam på Företagens Löften

Forskaren varnar även för att vara försiktig med de löften som solcellsföretag ger om återbetalningstiden: “Jag har varit kritisk till vad många företag har sagt att återbetalningstiden är. Jag har sett många företag marknadsföra att återbetalningstiden är två år, det är lite överdrivet. Istället för en återbetalningstid på fem år är nog tio år för villor mer realistiskt.”

Sommerfeldt betonar att det är svårt att exakt förutsäga hur lång tid det tar att tjäna in investeringen i solceller, men att en rimlig uppskattning är mellan tio och tolv år: “Det är möjligt att återbetalningstiden är sex år för villor, men det är ungefär en procents chans att det blir så. Det är ingen överraskning att det är så, företag vill marknadsföra sina produkter så bra som de kan, utan att ljuga.”

Källa:

Hitta ett Solcellsföretag nära dig