Ferroamp ansöker om tillstånd för stödtjänster i södra Sverige

En illustration som visar ett soldrivet hus kopplat till olika enheter. Huset är kopplat till en batterilagringsenhet, som i sin tur är ansluten till en server och ett nät som består av sammankopplade noder, som representerar ett smart grid-system.

Ferroamp planerar att snart låta villaägare med deras batterier sälja stödtjänster även i Sydsverige. Tillsammans med mjukvaruföretaget Ntricity har de lämnat in en ansökan till Svenska kraftnät om att få delta på balansmarknaden i elområde fyra.

“Vi ser ett stort intresse från våra kunder över hela landet att bidra till att stabilisera elnätet. Behovet av flexibilitet i elnätet kommer att öka och fastigheter utrustade med Ferroamp-system kommer att spela en avgörande roll,” säger Kent Jonsson, vd för Ferroamp.

Under våren har batteriägare med Ferroamps system i elområde tre kunnat delta i balansmarknaden för stödtjänster genom att ansluta sig till Varberg Energis abonnemang Flex Batteri.

Dessa system är en del av ett av endast tre virtuella kraftverk (VPP) där villaägare kan få betalt för att tillhandahålla batterikapacitet som stöder elnätet vid störningar, genom stödtjänsten FCR-D.

Vid en störning, där det plötsligt finns för mycket eller för lite elproduktion i elnätet, aktiveras de batterier som har upphandlats på balansmarknaden för att laddas upp eller ladda ur. Betalningen för detta bidrag dras sedan av på elräkningen.

Omkring 700 kunder i elområde tre har redan anmält sig och tjänar nu pengar på att bidra med flexibilitet, samtidigt som de kan använda sitt batteri för egna behov tack vare den innovativa tekniska lösningen. Ersättningarna varierar men kan uppgå till flera tusen kronor per månad för enskilda kunder.

Den ansökan som nu har skickats in gäller elområde fyra och intresserade kan redan nu registrera sig för Flex Batteri för att vara redo när tjänsten startar.

“Det är fantastiskt att även våra kunder i södra Sverige nu kan bli belönade för att bidra med flexibilitet till elsystemet. Med smart styrning och en användarvänlig app gör vi det enkelt för kunderna att skapa systemnytta,” säger Björn Sjöström, vd för Varberg Energi.

Källa:
Ferroamp