CheckWatt ökar med över 800 procent

En naturskön utsikt över höga elledningar och pyloner som sträcker sig över ett gräsbevuxet landskap vid solnedgången. Himlen är fylld med nyanser av orange, rosa och blått, prickade med glödande klot och ljusspår, vilket skapar en magisk, fridfull atmosfär.

Energiföretaget CheckWatt har under 2023 sett en imponerande tillväxt, med intäkterna som ökat från 12 miljoner till hela 112 miljoner kronor. Detta innebär en ökning på över 800 procent, enligt företagets senaste årsredovisning. Tillväxttakten är fortsatt stark, och intäkterna för de första fyra månaderna av 2024 har redan överträffat hela föregående års intäkter med god marginal.

– Vår tillväxt innebär att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet till elsystemet, vilket är positiva nyheter både för samhället och för de som äger energiresurserna vi hanterar. Mer flexibilitet möjliggör en effektivare drift av elnätet och minskar obalanser i elhandeln, vilket i sin tur sänker kostnaderna för hela elsystemet, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

CheckWatt är Sveriges ledande aggregator av flexibla energiresurser, och företag samt hushåll som äger batterilager, solceller, vindkraft eller andra energiresurser kan ansluta sig till CheckWatt. På detta sätt kan de bidra med stödtjänster till Svenska kraftnät och andra köpare, vilket hjälper till att hålla elnätet stabilt och balanserat året runt.

Företagets intäkter under 2023 nådde 112 miljoner kronor, jämfört med 12 miljoner året innan. Vinsten på 3,5 procent återinvesteras i verksamheten för fortsatt utveckling.

Den största tillväxten har skett inom volymen av uppkopplade energiresurser. I slutet av 2023 hade CheckWatt 40 MW ansluten batterikapacitet, och redan i mitten av april 2024 hade detta ökat till 200 MW. Dessutom hanterar CheckWatt 14 000 solkraftsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 400 MW och 600 vindkraftverk med en total effekt på 1 000 MW.

– Energisystemet förändras snabbt från fossila bränslen och kärnkraft till en större andel solceller, vindkraft och energilagring med batterier och vätgas. En smart hantering av flexibla energiresurser är avgörande för att skapa ett system med hög andel förnybar energi, säger Dan-Eric Archer.

CheckWatt har även börjat expandera internationellt, med närvaro i Finland, Danmark, Norge och Estland genom strategiska partnerskap. Expansionen förväntas fortsätta till fler europeiska länder. Betydelsen av batterier i framtidens elsystem är noggrant kartlagd i CheckWatts Batterirapport som publicerades i maj.

Ladda ner Batterirapporten på checkwatt.se/batterirapporten

Källa:
CheckWatt