Ferroamp introducerar sin teknologi på balansmarknaden

Ferroamp introducerar sin teknologi på balansmarknaden

För första gången under den gångna helgen, deltog Ferroamps system i Svenska kraftnäts frekvenshållningsreserv genom att erbjuda stödtjänsten FCR-D. Deras initiala anbud till balansmarknaden omfattade villasystem med en total kapacitet av 100 kW, redo att bidra till stabiliseringen av elnätet, med planer på att expandera portföljen.

Det här visar hur flexibiliteten i Ferroamp-systemet kan utnyttjas för att gynna både våra kunder och hela elsystemet. Det unika med vår lösning är att kunden kan fortsätta att använda batteriet för att lagra och använda solenergi i den egna fastigheten samtidigt som det används för stödtjänster, säger Martin Holsner, produktchef för batterier på Ferroamp.

Under fredagen den 8 mars aktiverades portföljen som sammanställts av mjukvaruföretaget Ntricity genom Varberg Energis Flex Batteri-tjänst, i samband med budgivningen på balansmarknaden för FCR-D.

Genom att erbjuda balanseringstjänster kan batteriägande hushåll tjäna pengar på att stötta elnätet, där systemen samlas i ett virtuellt kraftverk och kapaciteten erbjuds på balansmarknaden. Svenska kraftnät köper tjänsterna för att säkerställa balans i elnätets frekvens, vilket möjliggör ekonomisk vinning för elkunder som bidrar genom att justera sin elanvändning eller elproduktion.

Efter godkännandet från Svenska kraftnät i januari, och genomförandet av den första budgivningen, kommer nu batteriägare som använder Flex Batteri att börja erhålla ersättning för sina bidrag.

Portföljen kommer att utökas inom de närmaste veckorna för att snabbt nå upp till 1 MW, och sedan fortsätta expandera. Tjänsten planeras även utvecklas för att inkludera fler systemtyper över fler regioner i landet.

Det här är givetvis jättekul, och känns som en delseger då vi ser stor potential att utveckla våra samarbeten framåt. Ferroamps modulära likströmssystem med smart styrning, fasbalansering, batterilagring, fordonsladdning och kommande V2G skapar väldigt intressanta möjligheter som vi gärna fortsätter att förvalta, säger Mats Balkö, affärsområdeschef på Utveckling och Hållbarhet hos Varberg Energi.

Källa:
Ferroamp

Hitta ett Solcellsföretag nära dig