Solkompaniet bygger ytterligare solkraftsanläggningar med Catena

Solkompaniet bygger ytterligare solkraftsanläggningar och fördjupar samarbetet med Catena

Solkompaniet fortsätter att stärka sitt partnerskap med fastighetsjätten Catena genom att uppföra ytterligare solenergianläggningar på deras fastigheter. För närvarande pågår installationen av solcellsanläggningar om totalt 2 megawatt (MW) fördelade på fyra olika fastigheter. Ett av de senaste projekten omfattar en 900 kilowatt (kW) stor anläggning på en logistikfastighet i Umeå, som planeras vara i full drift till sommaren 2024.

Utöver detta har Solkompaniet fått i uppdrag att utvärdera möjligheterna för och uppföra solcellsanläggningar på fler fastigheter inom Catenas portfölj. Undersökningar angående energilagringssystem kommer även att genomföras. Det förväntas att dessa anläggningar totalt kommer att kunna producera mellan 10 till 15 gigawattimmar (GWh) varje år, vilket representerar ett betydande värde för Catena och deras hyresgäster som nyttjar den producerade grön elen för sina verksamheter.

”Vi har tillsammans hittat en bra modell för hur vi utreder förutsättningar och installerar solceller i snabb takt och till hög kvalité tillsammans med Solkompaniet. Då blir det naturligt med ett fortsatt samarbete och målsättning att fylla så många tak som möjligt”, säger Mats Dunder, Energi- och teknikutvecklare på Catena.

”Att vi får fortsatt förtroende att hjälpa Catena realisera sitt ambitiösa solkraftsprogam känns både roligt och meningsfullt. Vårt metodiska arbetssätt möjliggör en snabbare utrullningstakt och bidrar med stora kliv mot kundens hållbarhetsmål. Att investera i grön, lönsam elproduktion har aldrig varit så enkelt som nu”, säger Jesper Peterson partneransvarig på Solkompaniet.

Källa:
Solkompaniet

Hitta ett Solcellsföretag nära dig