Ferroamp utökar sina energilagringstjänster

Ferroamp utökar sina energilagringstjänster

Ferroamp har nu officiellt aktiverat sin första budportfölj med system på balansmarknaden och planerar att, i samarbete med Ntricity, bredda sin verksamhet till samtliga svenska elområden. Företaget strävar efter att utveckla ytterligare partnerskap med flera elbolag, vilket markerar energilagringsområdet som en växande strategisk sektor.

Kent Jonsson, VD för Ferroamp, betonar vikten av denna expansion, speciellt i ljuset av den nuvarande svaga marknaden för solenergi. “Att utvecklingen av stödtjänster växer så pass mycket är extra viktigt i en tid där marknaden för solenergi är fortsatt svag. Batterier kan nu bli en god affär för kunder både med och utan solceller,” säger Jonsson.

I februari godkändes Ferroamps och Ntricitys stödtjänster av Svenska kraftnät i elområde 3, och i mars lade de sitt första bud på balansmarknaden genom Varberg Energis Flex Batteri-tjänst. Deras samlade system är nu ett av endast tre aktiva Virtual Power Plants (VPP) i Sverige där även villaägare kan bidra med batterikapacitet.

Utöver elområde tre, planerar Ntricity och Ferroamp att nu också inleda förkvalificering i elområde fyra. “Kunder kan redan idag skicka in intresseanmälan till Varberg Energi oavsett var i landet man befinner sig då ambitionen är att samla system för att skapa portföljer i samtliga elområden,” meddelar Jonsson.

Ferroamps system, som också optimerar elbilsladdning, testar för närvarande företagets första egna bidirektionella DC-DC laddare. Denna laddare möjliggör så kallad vehicle-to-grid teknologi, där el från elbilsbatterier kan matas tillbaka till elnätet. “Styrkan i vårt system är flexibiliteten och hur vi ger ett mervärde till kunden både vad gäller solenergi, energilagring och elbilsladdning. Vi planerar att utveckla alla dessa ben under kommande året och stödtjänster kommer att vara prioriterat inom dessa områden,” avslutar Jonsson.

Källa:

Hitta ett Solcellsföretag nära dig