Förbättrad driftsäkerhet på Centralsjukhuset i Kristianstad genom C4 Energis mångmiljonsatsning

Två byggnadsarbetare ses på en arbetsplats. Den ena står och skickar en utrustning till den andre som befinner sig i en skyttegrav. Båda har neonskyddsutrustning och hjälmar. Bakom dem syns en grävmaskin. Träd och byggnader syns i bakgrunden.

C4 Energi fortsätter sitt arbete med att förstärka elnätsinfrastrukturen i Kristianstad under året. Flera parallella projekt pågår i olika delar av staden, inklusive ett pågående projekt för att byta ut gamla ledningar till Centralsjukhuset (CSK).

— Sjukhuset är viktigt för hela regionen och genom det här arbetet stärker vi driftsäkerheten där, säger Mikael Ström, chef för plan och projekt på C4 Elnät.

Investeringarna är en del av en omfattande satsning från C4 Energi för att säkra framtidens elnät. Med samhällets ökade elektrifiering förväntas elanvändningen dubbleras fram till 2045.

Omställning mot en fossilfri framtid

Det växande behovet av elektricitet ställer stora krav på elnätet, särskilt då elförsörjningen måste vara stabil och pålitlig när effektuttaget ökar i takt med samhällets omställning mot fossilfria alternativ.

För att säkerställa kapaciteten genomför C4 Energi kontinuerliga reinvesteringar i elnätsinfrastrukturen, inklusive de pågående ledningsbytena till sjukhuset.

– I samband med detta ser vi över och byter ut annat material också, för att bygga ett robust och driftsäkert elnät, säger Mikael Ström.

Kristianstad växer med C4 Energis satsningar

C4 Energi har under de senaste åren ökat sin investeringstakt och genomförde en rekordinvestering på 120 miljoner kronor i elnätet under 2023. Investeringarna kommer att fortsätta, och fram till och med 2027 planerar bolaget att investera cirka 300 miljoner kronor årligen för att skapa ett robust energisystem som möter framtidens elektricitetsbehov.

– Det är nödvändiga investeringar som vi gör för att ge Kristianstad förutsättningar att fortsätta växa av egen kraft, säger Mikael Ström.

Källa:
C4 Energi