Zeppelin Sverige AB lanserar nya energilagringssystem från Caterpillar

En stor, vit CAT-dieselgenerator är placerad på en byggarbetsplats med trästomme för nya byggnader i bakgrunden. Himlen är klar med några moln synliga. Den bruna, leriga marken omger generatorn och byggområdet.

Zeppelin Sverige AB och Caterpillar har tillsammans introducerat Cat® Energy Storage Systems (ESS), en ny serie avancerade batterilagringslösningar. Dessa system är utformade för att förbättra krafttillförlitlighet och kvalitet, öka flexibiliteten i energisystemen, stödja integrationen av förnybara energikällor och potentiellt minska energikostnaderna.

I den nya serien ingår modellerna Cat XES60 och Cat XES120. Cat XES60 har en kapacitet på upp till 56,8 kWh medan Cat XES120 kan lagra upp till 127,9 kWh energi. XES60-modellen är uppladdningsbar, hållbar och portabel med hjälp av en gaffeltruck, vilket gör den både miljövänlig och kostnadseffektiv. Den kan laddas med solceller eller grön el.

Viktiga egenskaper hos dessa produkter inkluderar:

  1. Tystare drift än traditionella energilagringssystem
  2. Längre livslängd vilket ökar produktiviteten
  3. Portabilitet för enkel användning med gaffeltruck
  4. Möjlighet att ladda med solceller eller grön el för att minska miljöpåverkan

Cat XES60 kan laddas helt på så lite som fyra timmar. “Detta energisystem är ett bevis på vårt engagemang för innovation och hållbarhet. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en effektiv och miljövänlig lösning för energilagring,” säger Zeppelin Sverige AB.

Källa:
Zeppelin Sverige