Innovativa lösningar från LUMA Energy stabiliserar Sveriges elnät, solcellspark sverige, solenergi

Innovativa lösningar från LUMA Energy stabiliserar Sveriges elnät

Sveriges elnät står inför ökande utmaningar på grund av växande ojämnheter mellan elproduktion och förbrukning. LUMA Energy tar sig an dessa utmaningar genom att implementera dynamiska metoder för att reglera produktionen från sina solcellsanläggningar, vilket bidrar till att stabilisera frekvensen i elnätet.

Svenska kraftnät har sedan tidigare uttryckt behovet av tekniska lösningar för att hantera frekvensvariationer, som kan riskera den elektriska utrustningens funktion och försörjningstryggheten. Lösningar som LUMA EDGE, som används i deras FCR-D Ned projekt, möjliggör för solcellsanläggningar att justera sin produktion och därmed hjälpa till att balansera elnätet effektivt.

I ett nytt initiativ, har LUMA Energy inlett samarbeten med ägare av stora solcellsanläggningar för att finjustera energiproduktionen i syfte att möta elnätets varierande krav. Denna flexibla inställning inte bara säkrar eldistributionen utan främjar också en utökad användning av förnybar energi.

“Vi har sett betydande förändringar i elnätets dynamik nyligen, inklusive nya regler för elutmatning och möjligheter för fastighetsägare att både bidra till stabiliteten i vårt nationella elnät och samtidigt generera ekonomisk vinning,” förklarar Mathias Petzäll, utvecklingsansvarig på LUMA Energy. Han fortsätter, “Vår ambition är att omvandla hur fastigheter hanterar el genom att inte bara övervaka, utan aktivt styra och optimerar energiförbrukning för maximal besparing och inkomst.”

Genom dessa tekniska framsteg positionerar LUMA Energy sig som en nyckelaktör i strävan efter att upprätthålla en stabil och pålitlig elförsörjning med hjälp av innovativ förnybar teknologi.

Källa:
Solenerginyheter

Vill du veta vad solceller kostar för ditt hus?

Använd vår Solcellskalkylator eller hitta ett Solcellsföretag nära dig

Dela: