Optimering av energianvändning med Jönköping Energi

En man med skägg och en blå tröja står i förgrunden och håller en smartphone och ler. Bakom honom står ett vitt tvåvåningshus med röda takpannor och solpaneler. Två personer är på uteplatsen; en arbetar på en grill och den andra använder en skoter.

Att kunna kontrollera och optimera sin energiförbrukning har blivit allt viktigare, både för den enskilda individen och för samhället som helhet. Företag som Jönköping Energi är centrala i att tillhandahålla tekniska lösningar som underlättar för hushåll att effektivisera sin energianvändning. 

Samhället står inför stora klimatutmaningar som kräver en smartare användning av resurser. Jönköping Energi tar en ledande roll i omställningen mot ett mer hållbart energisystem i Jönköpingsregionen. Bland annat satsar man på förnybar energiproduktion, elektrifiering av fordon, laddningslösningar, flexibla energiresurser, smarta styrsystem och energilagring med batterier.

Förbättrad energistyrning för hushåll och företag

En viktig del av omställningen är att ge både privatpersoner och företag verktyg för att visualisera och kontrollera sin energiförbrukning på ett effektivt sätt. Jenny Kongseryd, chef för affärsutveckling på Jönköping Energi, förklarar:

“Vi har valt att erbjuda våra kunder ett paket med flera tjänster som gör det möjligt för dem att bli mer energismarta, vilket i sin tur bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle och ett stabilt energisystem.”

Jönköping Energi utvecklar ständigt nya tjänster för att underlätta energistyrning i hemmet. En sådan tjänst är Smart laddning av elbil, tillgänglig för kunder som har ett elhandelsavtal med Jönköping Energi. Genom denna tjänst kan kunden ladda sin elbil under dygnets billigaste timmar, vilket hjälper till att jämna ut belastningen på elnätet och sänker energikostnaderna. Allt kunden behöver göra är att ansluta laddkabeln och ange när bilen ska vara färdigladdad.

Framtidens energismarta hem

Jönköping Energi arbetar intensivt med att utveckla fler tjänster som underlättar energistyrningen i hemmet. Jenny Kongseryd beskriver företagets vision:

“Vi är inne i en mycket spännande period. Vår vision för det energismarta hemmet är att kunderna ska ha full kontroll över sin fastighet och kunna optimera sin energiförbrukning automatiskt. Vi uppmuntrar våra kunder att följa med i den snabba utvecklingen framåt.”

Redan idag kan elbilsägare med elhandelsavtal hos Jönköping Energi dra nytta av Smart laddning via Jönköping Energis app. Detta är bara början på de möjligheter som väntar i framtiden för ett mer energismart hem.

Källa:
Jönköping Energi