Solenergiexpertens guide: Så maximerar du nyttan av solel

Solenergiexpertens guide: Så maximerar du nyttan av solel

Att övergå till solenergi genom att installera solceller på ditt tak kan vara ett smart drag för att minska dina energikostnader och samtidigt bidra till en grönare planet. Daniel Bergström, en auktoritet inom energisektorn hos Fastighetsägarna Service, delar med sig av sina insikter för att göra din övergång till solenergi så smidig och givande som möjlig.

– En viktig punkt att överväga innan du installerar solceller är att utvärdera takytans storlek. Med hjälp av verktyg som Eniros karttjänst eller Google Maps kan du enkelt bestämma takytan. Kom ihåg att för varje kW solceller behövs det ungefär 5-8 kvadratmeter takyta, vilket i sin tur kan producera runt 1000 kWh per år. Denna information ger dig en solid bas för att bedöma din potential för solelproduktion, förklarar Daniel Bergström.

Användning för fastighetens drift

– Maximal nytta av din solel uppnås när den används för fastighetens egna energibehov, såsom belysning och uppvärmning. Genom att smart integrera solel i fastighetens energisystem kan du markant minska elanvändningen. Om fastighetens energibehov är lågt och takytan är tillräcklig, kan detta vara en mycket lönsam investering.

Daniel Bergström understryker vikten av en initial förstudie och simulering skräddarsydd för din fastighet för att försäkra en smidig installation utan framtida hinder.

– En detaljerad kontroll av takets kondition är också avgörande. Om taket behöver renoveras, är det klokast att göra detta innan installation av solcellerna för att undvika komplikationer längre fram.

Vikten av ett korrekt förfrågningsunderlag

När du beslutar dig för att gå vidare med solceller är det viktigt att noggrant samla in och jämföra offerter. Bergström rekommenderar att du tar professionell hjälp för att upprätta ett korrekt förfrågningsunderlag.

– Genom att säkerställa att du ställer rätt krav får du inte bara ett konkurrenskraftigt pris utan också kvalitetssäkring av installationen. Vi står redo att bistå genom hela processen, för att din investering i solenergi ska bli så gynnsam som möjligt, avslutar Daniel Bergström.

Källa:
Fastighetsägarna Service

Hitta ett Solcellsföretag nära dig