Solpunkten strålar i globalt energiinitiativ, solcellspark

Solpunkten strålar i globalt energiinitiativ

Solcellsparken Solpunkten, som drivs av C4 Energi, fortsätter att väcka beundran världen över. Den har nyligen blivit framhävd i ett internationellt projekt dedikerat till att utforska och främja energisamhällen, där Solpunkten utgör ett exemplariskt fall.

Det är fantastiskt att vårt arbete får internationell uppmärksamhet och att vi kan bidra med vår kunskap och erfarenhet, säger Daniel Persson, elnätschef hos C4 Energi.

Sedan dess start 2020 har Solpunkten tjänat som C4 Energis flaggskepp inom solenergiproduktion, med sina 9 200 solpaneler vars individuella kapacitet ligger på 435 W. Anläggningens totala produktionskapacitet når upp till 4 MW.

Solkraftverket är utvalt tillsammans med en annan anläggning i Sverige för att demonstrera framgångsrika exempel på energisamhällen i StartSun-projektet, som strävar efter att underlätta etableringen av dessa samhällen i Östersjöregionen.

Intressant ägarstruktur väcker uppmärksamhet

Solkpunktens ägarstruktur, där C4 Energi innehar 60 procent och resten ägs av en ekonomisk förening bestående av medlemmar och lokala företag, har särskilt uppmärksammats av svenska experter.

Det här är ett lysande exempel på hur vi kan samarbeta med både privatpersoner och näringslivet för att skapa en inkluderande och positiv utveckling i kommunen, förklarar Sara Spjuth, projektledare hos Länsstyrelsen i Östergötland.

Daniel Persson, elnätschef vid C4 Energi, understryker betydelsen av deras affärsmodell.

För oss var det viktigt att skapa ett projekt som engagerar lokalbefolkningen och bidrar till kommunens utveckling och växt.

Fördelarna med Solpunkten

Placeringen av Solpunkten, i en av Sveriges mest otillgängliga sankmarker, belyser fördelarna med att omvandla mindre användbar mark till produktiva energiresurser.

Projektet avser att ta fram ett paket med riktlinjer för hur man etablerar energisamhällen, baserat på framgångsrika exempel, som ett stöd för nya initiativ.

Att dela med oss av de insikter och lärdomar vi samlat på oss genom projektet Solpunkten är oerhört viktigt och berikande, konstaterar Daniel Persson.

Fakta om Solpunkten

Anläggningen är utrustad med 9 200 solpaneler, var och en med en kapacitet på 435 W. Verkningsgraden ligger på cirka 19,5 procent, vilket innebär att en betydande del av solenergin omvandlas till elektricitet. Panelerna förväntas hålla i minst 30 år, med potential för ännu längre livslängd. Den totala effekten från Solpunkten är 4 MW.

Källa:
C4 Energi

Vill du veta vad solceller kostar för ditt hus?

Använd vår Solcellskalkylator eller hitta ett Solcellsföretag nära dig

Dela: