Joakim Byström Absolicon

Solvärme är ledande i förnybar energiomvandling – Absolicon visar vägen

En ny rapport från den Internationella energimyndigheten pekar ut solvärme som den kommande stora trenden inom förnybar energi. Efter decennier av imponerande tillväxt inom vindkraft och solcellsteknik för elektricitet, står nu Absolicon från Härnösand i spetsen för innovation inom solvärmeteknologin. För två decennier sedan tog Joakim Byström initiativet att utforska möjligheterna med solenergi för att förse världen med uppvärmning. Idag erbjuder företagets avancerade solkoncentratorer en effektiv lösning för stora livsmedelsproducenter.

Joakim Byström reflekterar kring företagets utveckling med dessa ord:

– Vi startade snabbt och sålde våra första produkter redan 2005. Men vår utveckling har inte varit lika explosiv som solcellsbranschen. Solvärmen har inte utvecklats i samma takt, delvis på grund av att solcellsmarknaden har fått gigantiska subventioner globalt, vilket solvärmen inte har, konstaterar han.

Trots att solcellstekniken utgör en konkurrens ser Joakim den mer som ett komplement till solvärme. – Solceller genererar elektricitet, medan vi producerar värme. Det är olika delar av energiproblemet som vi adresserar. I ett typiskt bryggeri eller mejeri idag använder man en fjärdedels elektricitet från vind och solceller och tre fjärdedelar värme som kommer från att man eldar naturgas, olja, kol eller biobränslen.

I Carlsbergs anläggning används Absolicons solfångare för produktion av ånga till pastörisering.
I Carlsbergs anläggning används Absolicons solfångare för produktion av ånga till pastörisering.

Solvärme – Tre gånger mer energi än solceller

Absolicons ambition är att bidra till industrins mål om noll koldioxidutsläpp.

– De stora industribolagen använder stora mängder värme och har ambitiösa klimatmål, men saknar lösningar för att uppnå dem. Här kommer vi in i bilden. Många stora livsmedelsindustrier, som bryggerier och mejerier, använder stora mängder värme, ofta genererad från fossila bränslen, säger han.

Med sin teknologi erbjuder Absolicon en nyckellösning.

– Vår solkoncentrator har den högsta uppmätta verkningsgraden i världen för ett litet paraboliskt tråg, där 76 procent av solljuset omvandlas till värme. Det gör att vi kan generera tre gånger mer energi per ytenhet än vad solceller kan, förklarar Joakim.

Bland företag som utnyttjat denna teknologi märks Colgate och Carlsberg i Grekland, där Absolicons solfångare effektiviserar deras produktionsprocesser.

– I Carlsbergs anläggning använder vi våra solfångare för att producera ånga för pastörisering. Denna ånga ersätter den fossila ånga som användes tidigare, berättar Joakim.

Absolicons projekt sträcker sig över hela världen, från Kenya till Mallorca, och visar på solvärmens globala potential. – Solvärme står redan för cirka 1 procent av världens energiproduktion, men med rätt stöd och utveckling kan det bli en nyckelkomponent i den globala energimixen. Det behövs en tredje våg av förnyelsebar energi och det är solvärme, säger han.

Trots att subventioner har gynnat solcellstekniken, fortsätter solvärme att växa utan motsvarande statligt stöd, ett hinder som Absolicon är fast beslutna att övervinna på sin resa mot en hållbar framtid.

Absolicon står inför konkurrens från inte bara solcellssektorn utan även från traditionella energikällor. Trots detta framhåller Joakim den primära utmaningen:

– Huvudkonkurrensen är inte från andra förnybara energikällor, utan snarare från fortsatt användning av fossila bränslen inom industrin. Vår största utmaning ligger i att övertyga globala företag om att ompröva sin energiförsörjning för att effektivt minska sina koldioxidutsläpp.

Trots en blygsam omsättning är Joakim optimistisk om framtiden och ser en ljus väg framåt tack vare nyligen säkrade projekt.

– Vi har nyligen slutfört försäljningar av två stora projekt i Egypten och Kanada, värda 4 miljoner euro vardera. Dessa projekt är bara början på en längre resa mot en hållbarare värld, avslutar han.

Genom sin innovation inom solvärme har Absolicon visat sig vara en viktig aktör i strävan efter en mer hållbar och förnybar energiframtid. Med en teknologi som möjliggör effektivare användning av solenergi för uppvärmning, bidrar företaget inte bara till minskade koldioxidutsläpp utan också till att öppna dörren för nya möjligheter inom förnybar energi. Absolicons arbete illustrerar tydligt potentialen som solvärme har att erbjuda, och dess roll i den tredje vågen av förnybar energi är både avgörande och inspirerande.

Källa:
North Sweden Cleantech

Vill du veta vad solceller kostar för ditt hus?

Använd vår Solcellskalkylator eller hitta ett Solcellsföretag nära dig

Dela: