Kraftig ökning av solcellsanläggningar i Sverige – dubblering på ett år

En närbild av en rad solpaneler mot en blå himmel fylld med spridda, fluffiga vita moln. Solpanelerna reflekterar en del av himlen, vilket indikerar en solig dag, och perspektivet ser något uppåt, vilket framhäver himlens viddhet.

I Sverige har antalet solcellsanläggningar som ansluter till elnätet skjutit i höjden, med över 100 000 nya anläggningar under förra året – en fördubbling jämfört med året innan. Många kunder får dock räkna med att det kan ta tid innan deras solcellsanläggning är i full drift.

– Vi har sett en massiv ökning av förfrågningar. Ingen kunde förutse hur starkt intresset för solceller skulle explodera under elprischocken 2022, säger Ann-Marie Gelius på Vattenfall.

Efterfrågan på solceller har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt Svensk Solenergi, en intresseorganisation för solenergi, har antalet nätanslutna solcellsanläggningar dubblerats mellan 2022 och 2023. Under 2023 anslöts 103 900 nya anläggningar till elnätet, jämfört med 55 300 året innan. Energimyndigheten rapporterar att det nu finns över 250 000 solcellsanläggningar som är kopplade till elnätet i Sverige.

Väntetider varierar kraftigt i landet

Under 2023 mottog Vattenfall omkring 4 000 ansökningar om att ansluta solceller i Stockholms län. Både Telge Energi och Norrtälje Energi har också upplevt en stor ökning av intresset för solceller de senaste åren.

– De senaste två åren har verkligen sett en explosion av intresse. Det är fantastiskt att så många vill bidra till den gröna omställningen, säger Ann-Marie Gelius, som är ansvarig för anslutningar på Vattenfall Eldistribution.

Väntetiderna för att installera solceller och börja sälja el till nätet varierar dock mycket beroende på var man bor. På landsbygden är elnätet ofta inte anpassat för att hantera många småskaliga anläggningar som producerar el samtidigt.

– På vissa platser behöver vi bygga om och förstärka nätet, vilket kan innebära att vi måste dra nya kablar eller bygga nya stationer, och det tar tid, förklarar Ann-Marie Gelius.

De flesta kan producera el för eget bruk

Även om nätet behöver byggas om och förstärkas, kan de flesta kunder ändå börja producera el för eget bruk medan de väntar på att få mata ut el på elnätet. Hos Vattenfall finns det 14 ärenden som väntar på nätombyggnation. Hos Norrtälje Energi är det fem kunder och hos Telge Energi väntar åtta kunder.

– Jag förstår att det kan vara frustrerande att behöva vänta, men de flesta får besked att de kan ansluta inom några veckor, säger Ann-Marie Gelius.

Denna snabba ökning av solcellsanläggningar visar på det stora intresset för att bidra till den gröna omställningen, trots de utmaningar som kan uppstå längs vägen.

Källa:
SVT Stockholm