Hur mycket ger solceller per m2

Ett litet, gult hus med rött tak och solpaneler ligger på en solig gård. Huset är omgivet av ett vitt staket och grönskande träd och buskar, vilket framhäver dess miljövänlighet. Med de himmelsblå och fluffiga vita molnen ovanför kan man undra, "Hur mycket ger solceller per m2?

Solceller har blivit en allt mer populär investering för villaägare som vill minska sin miljöpåverkan och spara pengar på elräkningarna. Men hur mycket el producerar solceller egentligen per kvadratmeter? Det är en fråga som många ställer sig när de överväger att installera solceller på sitt tak.

Effekt per m2: Hur mycket el producerar solceller?

Effekten per m2 är en viktig faktor att överväga när man installerar solceller. Detta beror på att solceller producerar el baserat på den mängd solljus de får. En solcellsanläggning på 10,32 kWp genererar årligen mellan 172 och 236 kWh solel per kvadratmeter.

Effekten varierar beroende på solcellstyp

Solcellstypen spelar en stor roll i effekten per m2. En vanlig solcellspanel har en effekt på 170-210 watt per kvadratmeter, men vissa premiumpaneler kan ha en effekt på upp till 230 watt per kvadratmeter. Detta betyder att en solcellsanläggning med högkvalitativa paneler kan producera mer el per m2 än en anläggning med standardpaneler.

Läs mer i vår artikel om solceller bäst i test 2024

Solcellsanläggningens placering

Placeringen på taket är också viktig för elproduktionen. Solceller placerade i sydligt eller sydvästligt läge producerar mer el än de som är placerade i norrläge. Detta beror på att solen står högre på himlen i söder och väster, vilket ger mer solinstrålning.

Dessutom kan skuggning och nedsmutsning påverka elproduktionen negativt. Om solcellerna skuggas av andra byggnader, träd, eller skorstenar, minskar elproduktionen. Nedsmutsning av solcellerna kan också minska deras effektivitet.

Verkningsgrad

Verkningsgraden för solceller är ett mått på hur effektivt de omvandlar solenergi till elektricitet. Genomsnittlig verkningsgrad för solceller ligger mellan 19 och 22 procent, men högkvalitativa paneler kan ha en verkningsgrad på upp till 23 procent. Detta betyder att en solcellsanläggning med hög verkningsgrad kan producera mer el per m2 än en anläggning med lägre verkningsgrad.

Solinstrålning i Sverige

Solinstrålningen är en avgörande faktor för hur mycket el solceller kan producera. I Sverige varierar solinstrålningen beroende på platsen i landet, men skillnaderna är relativt små. Den årliga solinstrålningen i Sverige ligger i genomsnitt på cirka 970 kWh/m² per år. Detta är en relativt hög nivå jämfört med många andra europeiska länder.

Skillnaderna i solinstrålning mellan olika delar av Sverige är relativt små. Kustnära platser har generellt sett en högre solinstrålning än inlandet, men skillnaderna är inte dramatiska. Till exempel har Visby på Gotland en årlig solinstrålning på cirka 1 100 kWh/m², medan Kiruna i norra Sverige har en årlig solinstrålning på cirka 900 kWh/m².

Solinstrålningen varierar naturligtvis över året, med högst värden under sommaren och lägst värden under vintern. Under sommaren kan solinstrålningen i Sverige nå upp till 1 000 W/m², medan den under vintern kan vara så låg som 100 W/m².

Läs mer om solinstrålning på SMHI

Effekt på Solceller

Solinstrålningen har en direkt effekt på hur mycket el solceller kan producera. En högre solinstrålning betyder att solcellerna kan producera mer el, medan en lägre solinstrålning betyder att produktionen minskar. Det är därför viktigt att välja rätt plats och lutning för solcellerna för att maximera produktionen.