Kategori: Ekonomi

maj 29
Så finansierar du solceller: En komplett guide till solcellslån

Hur fungerar ett solcellslån? Ett solcellslån, även kallat sollån, är ett lån som är särskilt utformat för att finansiera installationen av solceller på din fastighet. Det fungerar som andra typer av lån, där du ansöker om ett belopp, godkänns baserat på din kreditvärdighet, och sedan återbetalar lånet enligt de avtalade villkoren. Typer av solcellslån Det […]

maj 29
Hur stor avkastning ger solceller?

Att installera solceller innebär en initial investering som varierar beroende på flera faktorer, inklusive storleken på anläggningen och typen av solceller. Här är några exempel på kostnader för olika typer av installationer: Mindre villa (30 kvm, 5 kW): Kostar cirka 112 000 kronor, men med det gröna avdraget på 20% blir kostnaden 89 600 kronor. […]

maj 29
Minuspriser på el – Så fungerar det

Vad är minuspriser på el? Minuspriser på el, även kallade negativa elpriser, är ett fenomen där elpriset sjunker under noll. Detta innebär att elproducenter måste betala för att bli av med sin överskottsel, istället för att få betalt för att sälja den. För elkunder med timprisavtal kan detta resultera i att de får betalt för […]

maj 28
Energiåterbetalningstid för Solceller: Hur snabbt betalar de sig själva?

Solceller har blivit en alltmer populär lösning för att generera ren energi och minska beroendet av fossila bränslen. En viktig aspekt att överväga när man investerar i solceller är energiåterbetalningstiden (Energy Payback Time, EPBT). Denna artikel kommer att förklara vad energiåterbetalningstid innebär, hur lång tid det tar för solceller att producera lika mycket energi som […]

maj 28
Så fungerar skattereduktionen för Solceller och Grön Teknik 2024

I takt med att världen står inför allt större klimatutmaningar, har intresset för grön teknik och förnybar energi ökat markant. En av de mest populära och effektiva lösningarna för att minska koldioxidutsläppen och sänka energikostnaderna är installationen av solceller. För att ytterligare främja denna utveckling har den svenska regeringen infört en skattereduktion för grön teknik, […]

apr 26
Så räknar du ut och sänker din elkostnad

Vad påverkar elkostnaden i en villa? När du ser över din elkostnad för din villa, är det viktigt att förstå vilka faktorer som har störst inverkan på dina månadskostnader. Elkostnaden är inte bara en produkt av hur mycket elektricitet du använder utan också av de villkor och val som ditt hushåll gör. Här nedan utforskar […]

apr 25
Sälja solel: Din guide till överskottsel och elavtal

Vad är överskottsel och hur fungerar det? Överskottsel är den elektricitet som din solcellsanläggning producerar men som inte omedelbart används i din fastighet. Detta överskott kan antingen säljas tillbaka till elnätet eller lagras för senare användning. Att förstå hur du kan dra nytta av detta överskott är viktigt för att maximera både ekonomiska fördelar och […]

mar 17
Leasa solceller – Är det lönsamt?

Leasing av solceller innebär att du hyr solcellssystemet istället för att köpa det. Detta upplägg gör det möjligt för hushåll och företag att dra nytta av solenergi utan den stora initiala kapitalinvesteringen som ett köp kräver. Leasingavtalet inkluderar ofta installation, underhåll och reparationer av systemet, vilket ytterligare minskar ägarens ansvar och risk. Vid en jämförelse […]

mar 14
Vad kostar solceller?

Vad är solenergi? Solenergi är den energi som produceras av solen och som når jorden i form av solstrålning. Denna energi kan omvandlas till elektricitet eller värme, vilket gör den till en mångsidig energikälla för en rad olika applikationer. Solenergi anses vara en ren energikälla eftersom dess produktion inte avger några växthusgaser eller andra föroreningar. […]